Stacje zabudowane w kontenerach transportowych (morskich)

Podstawą zabudowy stacji jest kontener transportowy w rozmiarach od 10 Ft do 40 Ft (inne rozmiary na zapytanie) dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta. Takie rozwiązanie ułatwia translokację stacji, a tym samym obniżyć koszty ich tranzytu.

Obudowa wykonana jest podobnie jak stacje typu MRw- bazuje na przestrzennym, samonośnym szkielecie wykonanym ze stali konstrukcyjnej, połączonym ze sobą poprzez spawanie oraz skręcanie. Całość jest zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana proszkowo. Standardowo obudowa stacji wykonana jest bez izolacji termicznej, jednak w zależności od lokalizacji oraz na życzenie klienta może być wykonana w wariancie wyizolowanym termicznie.

Podstawę wyposażenia elektroenergetycznego stanowią nowoczesne rozdzielnice z rozległej oferty ZPUE S.A. Po stronie średniego napięcia - rozdzielnice pierścieniowe (TPM), modułowe (Rotoblok, RELF), stosowane w dystrybucji oraz w pierwotnym rozdziale energii elektrycznej, po stronie niskiego napięcia możliwy jest montaż rozdzielnic typu RN-W czy ZR-W w zakresie prądów do 6300 A. Pozwala to na współpracę z transformatorami o mocach nawet do 4000 kVA.

Transformatory umieszczane są w stacji bezpośrednio przez drzwi oraz montowane na stałe poprzez zaczepy konstrukcyjne wewnątrz komory transformatorowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu całość może być transportowana na miejsce przeznaczenia bez konieczności demontażu transformatora. Obudowa kontenera wyposażona jest w szczelną misę olejową oraz w komplet połączeń po stronie SN i nN, instalację uziemiającą oraz potrzeb własnych.

Wentylacja w zależności od mocy zainstalowanych transformatorów oraz urządzeń generujących ciepło, może być wykonana w dwóch wariantach: grawitacyjna lub wymuszona (wentylatory, klimatyzacja).

W zależności od opcji wykonania stacji, obsługa zamontowanych wewnątrz urządzeń, odbywa się z zewnątrz, po uprzednim otwarciu drzwi odpowiedniego przedziału lub z wewnętrznego korytarza obsługi. Oprócz typowych układów energetycznych takich jak rozdzielnice SN, nN czy transformatory, możliwa jest także zabudowa urządzeń przekształtnikowych stosowanych w instalacjach fotowoltaicznych, układów zasilania pojazdów elektrycznych, magazynów energii, agregatów prądotwórczych itp.

Parametry stacji

Parametry stacji
  SN nN
Ur - Napięcie znamionowe do 36 kV do 1000 V
Ir - Prąd znamionowy ciągły do 2500 A do 6300 A
Ik - Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 25 kA (3s) do 105 kA (1s)
Ip - Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 63 kA do 231 kA
fr - Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Maksymalna moc transformatora do 4000 kVA
Stopień ochrony IP 23D do IP 43 (IP 55 - opcja)

Rozmieszczenie urządzeń

20/1000-4 Container ISO 10'
20/1000-4 Container ISO 10'
20/800-4 Container ISO 12' HC
20/800-4 Container ISO 12' HC
20/2500-3 Container ISO 20'
20/2500-3 Container ISO 20'
20/2000-3 Container ISO 20'
20/2000-3 Container ISO 20'
20/2x3150-4 Container ISO 40'
20/2x3150-4 Container ISO 40'
1 Część posadowcza stacji
2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 lub IP 55 - opcja
3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 lub IP 55 - opcja
4 Transformator
5 Rozdzielnica nN
5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
6 Rozdzielnica SN
Dodatkowe informacje