Przykładowe konfiguracje stacji z rozdzielnicami w izolacji powietrznej typu RXD

Rozmieszczenie urządzeń

MRw konfiguracja nr 1 max. 1000 kVA
MRw konfiguracja nr 1 max. 1000 kVA
MRw konfiguracja nr 2 max. 1000 kVA
MRw konfiguracja nr 2 max. 1000 kVA
MRw konfiguracja nr 3 max. 1000 kVA
MRw konfiguracja nr 3 max. 1000 kVA
1 Część posadowcza stacji
2 Żaluzje wentylacyjne - opcja
3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 lub IP 55 - opcja
4 Transformator
5 Rozdzielnica nN
5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
6 Rozdzielnica SN

Widok zewnętrzny

Przykładowe konfiguracje stacji z rozdzielnicami w izolacji powietrznej typu RXD - widok zewnętrzny

Modułowa konstrukcja oparta na wystandaryzowanych przedziałach funkcyjnych pozwala na tworzenie szeregu konfiguracji zgodnych z wymaganiami klientów.

Będą to zarówno rozwiązania podstawowe o uproszczonej konfiguracji i funkcjonalności, jak również bardzo zaawansowane, wielopolowe warianty stacji z układami automatyki współpracujące z systemami SCADA.

Schemat elektryczny

Przykładowe konfiguracje stacji z rozdzielnicami w izolacji powietrznej typu RXD - schemat elektryczny

W ofercie prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.

Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

Zalety stacji

Przykładowe konfiguracje stacji z rozdzielnicami w izolacji powietrznej typu RXD - zalety stacji
Dodatkowe informacje