Charakterystyka

Konstrukcja stacji umożliwia jej przemieszczanie po gruncie rodzimym.

Firma ZPUE S.A. od ponad 20 lat produkuje stacje w obudowach aluminiowych i alucynkowych typu MRw, które dostarcza na rynek krajowy i europejski.
W naszej ofercie znajdują się stacje przeznaczone dla energetyki zawodowej, przemysłu jak również rozwiązania specjalne dedykowane dla kopalni odkrywkowych kruszyw i kopalin, transportu szynowego, elektrowni wiatrowych, słonecznych, biogazowni. Dzięki własnym środkom transportu, możemy dostarczać przewożenia kompletnie wyposażone stacje na miejsce montażu.

Stacja typu MRw 20/630-4 „P”. Przykładowe rozwiązanie stacji dedykowanych dla kopalni odkrywkowych.

Widok z góry stacji typu MRw 20/630-4 „P”
Widok z góry stacji typu MRw 20/630-4 „P”
Schemat elektryczny stacji typu MRw 20/630-4 „P”
Schemat elektryczny stacji typu MRw 20/630-4 „P”

Budowa stacji

W stacjach typu MRw wszystkie elementy zewnętrzne: dach, ściany boczne, rynny, obróbki oraz drzwi stacji wykonane są z blach aluminiowych lub alucynkowych pokrytych dekoracyjnie poliestrowymi farbami proszkowymi według palety RAL. Kolorystyka i rodzaj elewacji oferowana jest w wersji standardowej jak również istnieje możliwość wykonania według indywidualnych wymagań architektonicznych biorąc pod uwagę wszystkie dostępne środki i materiały do wykończenia powierzchni metalowych.

Rama kontenera wykonana jest ze stali konstrukcyjnej i zabezpieczona antykorozyjnie powłokami malarskimi. W komorach transformatorowych zamontowane są szczelne misy olejowe, a nad nimi szyny jezdne transformatorów. Do wprowadzenia kabli SN i nN wykonano w podłodze otwory przepustowe. Podłogi w rozdzielnicy SN i nN są dzielone i wyjmowane co znacznie ułatwia montaż kabli. Wentylacja odbywa się poprzez żaluzje wentylacyjne umieszczone w drzwiach oraz ścianach stacji. Dach stacji dodatkowo może być wyposażony w zewnętrzny system orynnowania.

Istnieje możliwość wykonania dowolnego wariantu stacji, w którym klient określi inny kształt dachu, rodzaj obróbek, wykonanie elewacji, rozmieszczenie drzwi itp.

Kolorystyka

STANDARDOWE ZESTAWY KOLORYSTYCZE

Kolor obudowy, drzwi, żaluzji oraz dachu
RAL 9016 RAL 9016
RAL 7032 RAL 7032
RAL 7023 RAL 7023
RAL 5010 RAL 5010

Uwaga:

  1. Kolory pokazane w tabeli mogą się różnić od tych w rzeczywistości! Przy doborze kolorów należy zawsze porównywać z oryginalnym wzornikiem kolorów.
  2. Istnieje możliwość wykonania według indywidualnych wymagań architektonicznych biorąc pod uwagę wszystkie dostępne środki i materiały do wykończenia powierzchni metalowych.

Transport

TRANSPORT

ZPUE S.A jako nieliczna z firm produkujących prefabrykowane stacje kontenerowe posiada własną flotę.  Świadczenie usług transportowych ma na celu obniżenie kosztów dostaw urządzeń ZPUE S.A. i podniesienie jakości obsługi klienta. W naszej ofercie posiadamy zestaw transportowy o dopuszczalnej masie całkowitej 70 ton, który może przewozić nawet 50 ton ładunku. Nasze ciągniki to modele najnowszej generacji, o emisji spalin Euro6 (norma dopuszczalnych emisji spalin w nowych pojazdach sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej).

Flota ZPUE

PRZYKŁAD TRANSPORTU STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Przykład transportu stacji transformatorowej produkcji ZPUE

Posadowienie

POSADOWIENIE STACJI

Posadowienie stacji przedstawiono na przykładzie stacji MRw 20/2x630-6.
Stacja na miejsce swojego ustawienia transportowana jest w całości.
Stację należy posadowić na prefabrykowanych w ZPUE S.A. blokach fundamentowych typu F-1 lub na wylewanej ławie fundamentowej.
Pierwszym etapem posadowienia takiej stacji na blokach typu F-1 jest wykonanie w ziemi wykopu. W przygotowanym wykopie należy wykonać zewnętrzne uziemienie stacji w formie otoku uziemiającego lub inne zgodne z lokalnymi wymaganiami w zakresie uziemienia urządzeń elektroenergetycznych.
Pod blokami fundamentowymi F-1 należy wykonać podsypkę piaskowo-żwirową o docelowej grubości minimum 20 cm (stan po zagęszczeniu). Grubość „poduszki” piaskowo-żwirowej musi być dostosowana
do lokalnych warunków gruntowo-wodnych i lokalnej strefy przemarzania. Powierzchnia podsypki piaskowo-żwirowej musi być wypoziomowana w płaszczyźnie posadowienia stacji, a jakość przygotowania podłoża w wykopie potwierdzona w protokole odbioru.
W tak przygotowanym miejscu należy posadowić bloki fundamentowe F-1, a następnie równo ustawić stację.
Obsypanie bloków fundamentowych F-1 wykonywać stopniowo, zagęszczanymi 20 cm warstwami gruntu filtrującego.
Zachować szczególną ostrożność w miejscu wprowadzenia kabli do przepustów, gdyż zagęszczanie mechaniczne może spowodować uszkodzenie kabli. Ważne jest aby bloki fundamentowe F-1 wystawały nie mniej niż 10 cm ponad poziom terenu wykończonego.
Posadowienie w złożonych i skomplikowanych warunkach gruntowo-wodnych, na terenach górniczych i po górniczych zaleca się po wykonaniu odrębnego, indywidualnego opracowania przez uprawnioną jednostkę projektową, z wymaganą dokumentacją geologiczno-inżynierską, pod nadzorem budowlanym prowadzonym przez osoby do tego uprawnione.
Innym rozwiązaniem posadowienia stacji są stacje przedstawione w punkcie 11.1 i 11.2. Stacje takie są posadawiane na gruncie rodzimym.

Posadowienie stacji MRw

Dodatkowe informacje