W systemie elektroenergetycznym przesył mocy bierniej wpływa na pogorszenie jakosci parametrów sieci energetycznych, powoduje spadki napięć oraz straty mocy czynnej układów elektrycznych. W celu zapobiegania niekorzystnym zjawiskom związanym z przesyłem mocy biernej w sieciach energetycznych stosowane są układy do kompensacji mocy biernej w pobliżu miejsc jej wytworzenia.
Firma ZPUE S.A. w swojej ofercie posiada rozwiązania do kompensacji mocy biernej. Jednym z nich jest kontenerowa stacja betonowa wyposażona w zespół zabezpieczeń oraz baterię kondensatorów SN z dławikami ochronnymi.

Przykład stacji do KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ

Widok z góry stacji do kompensacji mocy biernej
stacja kompensacji mocy biernej rzut
Schemat stacji do kompensacji mocy biernej
Schemat stacji do kompensacji mocy biernej
Dodatkowe informacje