NR 4 GRUDZIEŃ / 2016 / KWARTALNIK INFORMACJI ZPUE S.A.

banner

Wspieramy rozwój naszych klientów dostarczając nowoczesne i kompleksowe rozwiązania elektroenergetyczne | www.zpue.pl

czolowka

Co nowego da nam jutro?

pawel mijas

Paweł Mijas
Dyrektor
ds. Promocji i Reklamy

Ostatnio, na imprezie zorganizowanej z okazji jubileuszu powstania pewnej firmy (przedwojennej), jej prezes podczas przemówienia powiedział: "-Patrząc na dynamiczne zmiany zachodzące w otaczającym nas świecie, życzę sobie i naszej firmie, abyśmy za 5, 10 lat byli potrzebni na rynku i mieli do zaoferowania produkt, na który będzie zainteresowanie".

Te słowa trafiły do licznie zgromadzonych gości, wywołały spore poruszenie, masę dyskusji i refleksji. Dlaczego? Ponieważ są w swojej prostocie niezwykle prawdziwe.

Także i my inspirujemy się tym przesłaniem, jednak nie od tej uroczystości, ale już od dawna. Patrzymy szerzej, dalej, głębiej, szukamy nowych dróg, doskonaląc dotychczasowe. Jesteśmy biznesem odpowiedzialnym społecznie, firmą, gdzie CSR nie jest jedynie pustym PR-owym sloganem. Wciąż wiemy, że przed nami nowe szczyty do zdobycia.

Mamy nadzieję, że nasi Klienci to dostrzegają i akceptują. Dzięki nim, dzięki Państwu - czujemy się zawsze potrzebni.

W numerze:

str. 2

Nowoczesne Centrum Badawcze - klucz do innowacji

 

str. 4

Polska 2016

 

str. 6

Autonomiczne rozgałęźniki SN

 

str. 7

Student z Energią


str 2

Nie boje się wyzwań

Działamy w sposób zorganizowany, zaplanowany, patrząc na otaczający nas świat szeroko i bez ograniczeń -podkreśla Dyrektor Centrum Innowacji zakręconych na punkcie energii, to serdecznie zapraszamy!

Do naszego zespołu dołączył w grudniu Łukasz Nieradko, który został Dyrektorem Centrum Innowacji w ZPUE S.A.

Zapytaliśmy, czym będzie się zajmował i jakie postawił sobie cele:

Łukasz Nieradko: Najważniejszy cel mojej pracy to wypracowanie nowych kierunków rozwoju Firmy, takich, jakie zapewnią nam dobre perspektywy na przyszłość. Ponadto, wymienię kolejne najważniejsze kierunki:

  • Wprowadzenie rozwiązań oczekiwanych przez ZPUE w celu realizacji strategii, zdobycia pozycji lidera,
  • Spełnienie oczekiwań rynku w zakresie Smart Grid,
Wyrastając z naszych blisko 30-to letnich dokonań, znajdziemy nowy
format naszego rozwoju- podkreśla Łukasz Nieradko, Dyrektor Centrum Innowacji
  • Tworzenie rozwiązań będących wyznacznikiem poziomu rozwoju technologicznego w segmencie elektroenergetycznym,
  • Przyciągnięcie osób o wiedzy technicznej w celu stworzenie multidyscyplinarnych zespołów rozwijających firmę w kierunku nowych technologii.

Gdzie i jak będziesz poszukiwać rozwiązań tych zadań?

Łukasz Nieradko: Na całym świecie, nie mam ograniczeń geograficznych, staram się również patrzeć szerzej, poza granice naszego sektora elektroenergetycznego, w którym obecnie działamy. Mimo to ważne jest poszukiwanie rozwoju organicznego produktu, rozmowy z pracownikami znającymi potrzeby rynku, wynikające z naszej blisko 30-letniej obecności w sektorze. Zamierzamy również zainteresować się technologiami z pozoru pobocznymi, które w przyszłości stanowić będą podstawę funkcjonowanie cywilizacji opartej o

energię elektryczną. Poszukamy technologii rozwijanych przez startupy tworzone przez kreatywnych, nieszablonowych ludzi, którzy potrzebują naszego, płynącego z przemysłu wsparcia. Obiecującym kierunkiem naszych działań będzie Open Innovation –współpraca z przedsiębiorstwami postrzeganymi dziś jako konkurencja, a w rzeczywistości jest to szansa na tworzenie nowych, zaawansowanych rozwiązań.

Dziękuję za rozmowę ©

 

Nowoczesne Centrum Badawcze -klucz do innowacji

Realizujemy budowę placówki, która wspomoże realizację naszejstrategii dynamicznego rozwoju.

W tych pomieszczeniach już wkrótce staną najnowocześniejsze urządzenia badawcze -informuje Dyrektor Daniel Sztobryn, Pełnomocnik Zarządu ds. Inwestycji

Smart Grids, inteligentne sieci elektroenergetyczne, zielona energia, nowoczesna inżynieria materiałowa- dla ZPUE to nie są puste hasła, lecz klucz do bycia jeszcze bardziej innowacyjnym, biznesowym partnerem.

- Centrum Badawcze przyczyni się do budowy atrakcyjnego portfolio naszych produktów, co umożliwi nam zdobycie nowych rynków-podkreśla Członek Zarządu ZPUE S.A, Dyrektor Tomasz Stępień.

Centrum będzie ściśle współpracować z jednostkami naukowymi, tak, aby w końcowym etapie powstawania innowacyjnego rozwiązania spełniało one wszystkie, rygorystyczne normy rynkowe.

Nowe Centrum Badawcze powstaje w wyniku przełomowej rozbudowy i rozwoju tej jednostki, która od zawsze znajduje się w strukturach naszej Firmy. W nowych ramach, na początek skupi się na trzech, przełomowych projektach nowych urządzeń. ©

MIESZANKA

FIRMOWA

Produkt roku 2016

produkt roku 2016Automatyczny reklozer napowietrzny THO–RC27, jedyny polski produkt tego typu dostępny na rodzimym rynku został okrzyknięty Produktem Roku na tegorocznych Międzynarodowych Targach Energetycznych Energetics w Lublinie, jako główne narzędzie do obniżania wskaźników SAIDI/SAIFI. To innowacyjne urządzenie, stworzone przez konstruktorów z ZPUE bierze udział w „samonaprawie" sieci energetycznych SN.

Na medal

Na medal

W uznaniu zasługw rozwoju polskiej elektryki oraz w podziękowaniu za owocną współpracę ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich otrzymaliśmy medal Michała Doliwo – Dobrowolskiego – wynalazcy i pioniera techniki prądu trójfazowego. Honorowe wyróżnienie przyznawane jest między innymi za opracowanie innowacyjnych technologii i ich wdrażanie, a także osiągnięcia w działalności dydaktycznej i działalności stowarzyszeniowej.

Najbezpieczniejsi w regionie

Najbezpieczniejsi w regionie

W tegorocznym konkursie "Pracodawca-Organizator Pracy Bezpiecznej” organizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach zajęliśmy I miejsce w województwie w kategorii zakładów o zatrudnieniu powyżej 250 pracowników. PIP wyróżnia co roku pracodawców organizujących pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzegających przepisów prawa pracy.

Z misją gospodarczą

Z misją gospodarczą

Pod koniec listopada delegacja zagranicznych przedsiębiorców z branży energetycznej, głównie z krajów Europy Zachodniej, w ramach Misji Gospodarczej zorganizowanej przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego odwiedziła ZPUE. Relacyjność, wysoki poziom procesów technologicznych i kompleksowość to atuty ZPUE, które najczęściej pojawiały się wśród opinii potencjalnych inwestorów.


str 3

Człowiek od „ciężkich" tematów

Z początkiem września 2016 roku ZPUE S.A. wyodrębniło ze struktur nową sekcję odpowiedzialną za kontakty z Klientami z obszaru przemysłu ciężkiego i trakcji. Komórka ma za zadanie wzmocnić relacje z obecnymi odbiorcami i pozyskać nowych, strategicznych partnerów w tym segmencie. Dywersyfikacja ma na celu dalszy rozwój firmy poprzez wykorzystanie jej obecnych zasobów oraz otwarcie się na nowe możliwości.

Arkadiusz Swach
tel.: 48 506 005 551 @:

Na stanowisko Dyrektora Sprzedaży na Rynek Przemysłu powołano Arkadiusza Swach, który z ZPUE związany jest od ponad dziesięciu lat. Arkadiusz od początku swojej kariery pełni kluczową rolę w kontaktach z Klientami, w tym z inwestorami przemysłowymi. Zatrudniony w 2006 roku, jako specjalista ds. przemysłu dzięki swojej rozległej wiedzy i efektywności szybko awansował. Przez dwa lata był dyrektorem Śląskiego Biura Techniczno – Handlowego, następnie objął swoim zasięgiem południową Polskę piastując stanowisko Dyrektora Regionalnego. Ma na swoim koncie wiele imponujących osiągnięć i ogromny wkład w rozwój firmy. Dziś historia zatoczyła koło. Obecnie Arkadiusz będzie znów koncentrował się na przemyśle, tym razem na jego najbardziej wymagającej gałęzi – przemyśle ciężkim. Bogatszy o doświadczenia, z poszerzonymi horyzontami, kontaktami i ugruntowaną, silną pozycją w branży ma skupić się na uwalnianiu maksymalnego potencjału ZPUE z korzyścią dla inwestorów i ich otoczenia, w tym projektantów, architektów i wykonawców.


Rynek przemysłu ciężkiego wymaga od producentów szczególnej dyscypliny i niezawodnych rozwiązań. ZPUE jako firma z niemal trzydziestoletnim doświadczeniem i nowatorskim podejściem do produktów jest w stanie sprostać najbardziej wymagającym zamówieniom i z sukcesem realizować skomplikowane zlecenia zarówno krajowych jak i zagranicznych inwestorów.

Kilkudziesięcioosobowy zespół handlowców od lat z powodzeniem obsługuje klientów przemysłu lekkiego, spożywczego i innych przedsiębiorców zajmujących się produkcją materialną. W portfolio realizacji wyraźne miejsce zajmują także inwestycje realizowane dla przemysłu ciężkiego.

- Jesteśmy obecni i znani wielu klientom z rynku przemysłowego i trakcji, jednak wciąż istnieje duża grupa potencjalnych partnerów biznesowych, do której nie dotarliśmy. W obecnym czasie, na tle zmian gospodarczych, zmian w samej branży, takie rewizje wewnątrz organizacji są czymś naturalnym. Chcemy mocniej zaistnieć w przemyśle paliwowo- energetycznym, wydobywczym, metalurgicznym, elektromaszynowym itd., bo czujemy się na to gotowi. Mamy potencjał, szerokie spektrum możliwości, wiele przewag konkurencyjnych. Za nami lata ciężkiej pracy i zdobywania rynku, czas na kolejny kawałek tortu – mówi Andrzej Grzybek, Prezes ZPUE S.A.

W intensyfikacji działań w obszarze przemysłu ciężkiego nowemu dyrektorowi pomaga zespół

menadżerów odpowiedzialnych za poszczególne regiony Polski. Młoda i prężna komórka, nastawiona na rozbudowę ma mocne wsparcie w postaci specjalistów, inżynierów, konstruktorów z ZPUE. Solidne zaplecze technologiczne ma stanowić także równolegle rozwijane Centrum Badań i Rozwoju.

- W pewnym sensie porządkujemy temat, który w naszej strukturze sprzedaży zajmuje ważną pozycję od wielu, wielu lat. Ta zmiana i dedykowanie do klientów przemysłu ciężkiego specjalnej grupy operacyjnej pozwoli nam w pełni wykorzystać zalety oferty i jeszcze bardziej wyspecjalizować się w konkretnych inwestycjach. Cieszę się, że razem z zespołem będę mógł współtworzyć zrównoważony wzrost i pozycję ZPUE w przemyśle – mówi Arkadiusz Swach, Dyrektor Sprzedaży,

Rynek Przemysłu.

Klienci z obszaru przemysłu nadal będą obsługiwani przez biura sprzedażowe ZPUE zlokalizowane w szesnastu największych miastach Polski. Różnica polega na tym, że inwestorzy z obszaru przemysłu ciężkiego, za względu na specyfikę stosowanych rozwiązań i strategiczne znaczenie wyposażanych obiektów pierwszy etap współpracy będą realizować razem z zespołem Dyrektora Swacha. ©


str 4
str 4

Kliknij aby powiększyć

Polska 2016

str 6

Autonomiczne rozgałęźniki SN

Zdalnie sterowane, zautomatyzowane złącza kablowe SN poprawiające niezawodność i pewność działania sieci kablowych SN to kolejny przykład możliwości produkcyjnych ZPUE podnoszący jakość funkcjonowania krajowego systemu dystrybucji energii.

hubert kania

Hubert Kania
Product Manager
ds. stacji kontenerowych

Podnoszenie jakości funkcjonowania krajowego systemu dystrybucji energii elektrycznej niewątpliwie wiąże się z poprawą stanu technicznego sieci elektroenergetycznych. Trudno byłoby sobie wyobrazić pozytywne zmiany bez opisanych poniżej inteligentnych urządzeń rozdzielczych, wpisujących się w trend Smart Grid. Stworzenie autonomicznych rozgałęźników SN jest odpowiedzią ZPUE na te potrzeby.

Inteligentne złącze kablowe

Złącze kablowe SN w obudowie betonowej typu ZK-SN to urządzenie, dzięki któremu możliwe jest odgałęzienie linii kablowej od ciągów kablowych, przyłączenie do nich stacji abonenckich oraz wykonanie przełączeń w sieciach dystrybucyjnych.
Podstawowym wyposażeniem złącza jest nowoczesna rozdzielnica SN typu TPM w izolacji gazowej z zainstalowanym systemem napędów silnikowych rozłączników, dzięki którym możliwe jest lokalne oraz zdalne manewrowanie poszczególnymi łącznikami. Zestaw styków pomocniczych, zainstalowany we wszystkich newralgicznych miejscach rozdzielnicy umożliwia ciągły monitoring zarówno stanu poszczególnych

łączników, zapewnia kontrolę dostępu do urządzenia jak również pozwala ocenić stan zasilacza UPS oraz baterii akumulatorów.

Przemyślana budowa

Zasilanie urządzeń w złączu możliwe jest dzięki zastosowaniu innowacyjnego rozwiązania polegającego na montażu transformatora potrzeb własnych podłączonego do szyn głównych rozdzielnicy SN, który współpracuje z zasilaczem do baterii akumulatorów 24V DC. Rozwiązanie takie gwarantuje autonomiczność całego układu, co świetnie sprawdza się w trudnodostępnych rejonach zwłaszcza w okresie zimowym.

Autonomiczne rozgałęźniki SN

Na szczególną uwagę zasługuje innowacyjny system pomiaru napięcia niezbędny do prawidłowej pracy sygnalizatorów zwarć z funkcją kierunkową. Rozwiązanie oparte zostało na pomiarze napięcia zrealizowanym na odpowiednio dobranych sensorach napięciowych mierzących napięcie na szynach głównych rozdzielnicy SN. Dzięki takiej metodzie możliwe jest diagnozowanie pracy całej rozdzielnicy bez względu na stan pracy poszczególnych łączników.

Rozwiązania tego typu znajdują zastosowanie szczególnie w sieciach kompensowanych, gdzie do prawidłowej pracy zabezpieczeń ziemnozwarciowych konieczny jest pomiar napięcia.

Dzięki przedsięwzięciu odpowiednich środków technicznych, urządzenia zamontowane w złączu kablowym SN przystosowane są do współpracy z powszechnie stosowanymi systemami zdalnego sterowania i monitorowania infrastruktury elektroenergetycznej.

Praktycznie i wygodnie

Podstawową formą funkcjonowania przedstawianego złącza jest oczywiście praca zdalna, co niewątpliwie wpływa na poprawę funkcjonowania sieci elektroenergetycznej. Ograniczenie do minimum przerw w dostawach energii dla odbiorców końcowych to tylko jedna z wielu zalet. Zwarcia czy doziemienia, występujące w sieciach elektroenergetycznych wykrywane są przez zamontowane wskaźniki przepływu prądu

zwarciowego, co w konsekwencji wykorzystywane jest w ocenie i analizie stanu sieci i dzięki czemu możliwe jest jej szybkie przekonfigurowanie. Rozwiązanie takie w znacznym stopniu wpływa na zautomatyzowaną autoregeneracje uszkodzonych odcinków sieci poprzez ich inteligentne eliminowanie do wymaganego minimum.

Rozwiązania tego typu już funkcjonują w strukturach krajowych operatorów systemów dystrybucyjnych. W chwili obecnej praktycznie na terenie całej Polski w różnych konfiguracjach i układach sieci oraz samych układach rozdzielnic. Pierwsze zastosowane były na terenie ENERGA Operator kilka lat temu, w ramach projektu „Inteligentny Półwysep Helski”, gdzie główny nacisk położono na poprawę funkcjonowania sieci elektroenergetycznej, zapewnienie dostaw energii elektrycznej o lepszych parametrach jakościowych, automatyczne wykrywanie i lokalizację miejsca uszkodzenia, automatyczną rekonfigurację sieci oraz zapewnienie nowych usługi dla odbiorców oraz integracja z generacją rozproszoną. ©

Po pierwsze: Klient

Rozwijamy Marketing, bo chcemy jeszcze celniej trafiać w Państwa oczekiwania.

agnieszka całko

Agnieszka Całko
Dyrektor
ds. Marketingu

Rok 2016 upłynął pod znakiem zmian i jeszcze większego otwarcia na Klientów.

Byliśmy obecni na dziewięciu międzynarodowych imprezach targowych – na czeskich targach Amper, na największych europejskich Targach Hannover Messe, prezentowaliśmy ofertę w Rosji i na Białorusi, po raz pierwszy odwiedziliśmy norweskie Targi ELIADEN. W kraju także mieliśmy wiele okazji do spotkań z Państwem – we Wrocławiu, Poznaniu, Bielsku Białej czy Lublinie. Do grona ważnych wydarzeń 2016 roku dołączyła I Konferencja dla przemysłu, która otworzyła cykl

spotkań naukowo - biznesowych pod hasłem „Innowacyjna i Bezpieczna energetyka”. Duże zainteresowanie i jej pozytywny odbiór, a także spontaniczny feedback i wiele nawiązanych kontaktów utwierdziły nas w przekonaniu, że kolejna edycja, którą planujemy zorganizować w 2017 roku będzie równie udanym i wartościowym czasem zarówno dla Państwa jak i dla nas. Mijający rok to także cenne nagrody i wyróżnienia, które zdobywamy dzięki nieustannemu udoskonalaniu naszej oferty. Do tych najbardziej prestiżowych niewątpliwie należy Puchar Ministra Energii, który zdobyliśmy na Targach ENERGATB za „System automatyzacji FDiR w oparciu o autoreklozer THO-RC27”. Urządzenie, które pełni kluczową rolę w automatyzacji sieci energetycznych otrzymało ponadto wyróżnienie „ZŁOTY AMPER”, nagrodę NOVATORA przyznawaną w dziedzinie nowatorstwa i innowacji, a w listopadzie tytuł Produktu Roku na Targach ENERGETCS

w Lublinie.

Z niesłabnącą energią rozwijamy także nasz Dział Marketingu, po to, by jeszcze celniej trafiać w Państwa oczekiwania i odpowiadać na potrzeby płynące z zewnątrz. Chcę tutaj podkreślić rolę analityków rynku, którzy mocno wsparli nasz zespół i Product Managerów, wyspecjalizowanych w danych grupach produktowych, którzy między obowiązkami i pasjami związanymi ze swoją pracą nad nowymi rozwiązaniami pisali, tak chętnie przez Państwa czytane artykuły do ZPUE Info.

Tymczasem rzeczywistość wokół nas się zmienia, przed nami Nowy Rok, a wraz z nim nowe wyzwania. W planach intensyfikacja działań na wszystkich możliwych polach. Liczymy na to, że włączą się Państwo w nasz nurt zmian i razem wypłyniemy na szerokie wody ©

Gdzie będzie można nas spotkać w roku 2017?

Amper
Brno, Czechy
21-24 marca

Targi Amper 2017

Elcom Ukraine 2017
- Międzynarodowe Targi
Energetyki i Elektrotechniki
Kijów, Ukraina
11-14 kwietnia

Targi Elcom Ukraine 2017

Międzynarodowe Targi
Technologii, innowacji
i automatyki w przemyśle
Hannover Messe, Niemcy
24-28 kwietnia

Targi Hannover Messe 2017

Energetyka
i Elektrotechnika
St. Petersburg, Rosja
25-28 kwietnia

Targi Energetyka i Elektrotechnika 2017

Elfack 2017
- Międzynarodowe
Targi Energetyczne
Szwecja, Göteborg
09-12 maja

Targi Elfack 2017

str 7

Nieustające ulepszenia

Czy możliwie jest osiągnięcie sukcesów przy pomocy drobnych kroków? Wszystko wskazuje na to, że tak. O tym, jak racjonalizatorski program „Zmieniamy na lepsze” wdrożony w ZPUE służy Firmie i Klientom.

Szybciej, lepiej, bardziej precyzyjnie. Chcemy dostarczać niezawodne rozwiązania naszym Klientom w możliwie najkrótszym czasie i stuprocentowej jakości. Dlatego wdrożyliśmy w naszej firmie racjonalizatorski program „Zmieniamy na lepsze”, który pokazał nam jak wielu kreatywnych, chcących dzielić się swoimi pomysłami ludzi ma ZPUE.

Na koniec listopada 2016 r. odnotowano 339 zgłoszonych wniosków racjonalizatorskich, 109 nagrodzonych pomysłów, z czego ponad 50% wdrożonych.

Jak to działa?

Program ruszył z początkiem maja bieżącego roku. Skierowany jest do wszystkich pracowników zatrudnionych na stanowiskach produkcyjnych do poziomu mistrza. Polega na poszukiwaniu wokół swojego miejsca pracy rozwiązań, które korzystnie wpłyną na obniżenie kosztów pracy i eliminację strat, w konsekwencji, jakość, wydajność i efektywność. Kolejnym krokiem jest podzielenie się swoim pomysłem. Odbywa się to za pomocą specjalnego formularza, który pracownik wypełnia i wrzuca do zamontowanej na wydziale Skrzynki Pomysłów. Wszystkie pomysły są analizowane i oceniane, najlepsze z nich są nagradzane. Sugestie mogą dotyczyć zadań wykonywanych w codziennej pracy jak i obszarów produkcyjnych, z którymi pracownik nie ma bezpośredniego kontaktu, na co dzień, ale widzi, że coś nie działa tak jak powinno i może działać lepiej. Zaakceptowane pomysły są wdrażane do realizacji, a autor nagradzany jest finansowo w postaci talonów na zakupy. Wnioski są rozpatrywane i nagradzane raz w miesiącu.

Pozytywne skutki programu „Zmieniamy na lepsze” widać na każdym kroku. Wdrażanie nawet bardzo prostych, nieskomplikowanych pomysłów

sprawia, że codzienna praca staje się prostsza i bardziej efektywna. Program sprzyja zacieśnianiu współpracy wewnątrz firmy, ale przede wszystkim wpływa na jakość i wydajność pracy.

Optymistyczne w całym projekcie jest to, że coraz więcej pracowników wykazuje się inicjatywą i dzieli z firmą swoimi pomysłami, a stwierdzenie, że wielkie rzeczy zaczynają się od małych nabiera wyjątkowego znaczenia.

Poniżej kilka przykładów zaczerpniętych ze zbioru danych programu.

Robert Komisarczyk

- wykonał samodzielnie szablon, dzięki któremu w znaczącym stopniu możemy skrócić proces spawania obudowy sensora SP-1. Rozwiązanie wpływa także, na jakość obudowy, ponieważ eliminuje kołnierz, który trzeba było każdorazowo zeszlifować.

Nieustające ulepszenia

Wcześniej spawacz potrzebował asysty – teraz dzięki pomysłowi Roberta Komisarczyka proces obsługiwany jest jednoosobowo i bardziej precyzyjnie.

Grzesiek Fecek

- wykonał we własnym zakresie wykrojnik, który pozwala na skrócenie operacji zaginania blach i tym

samym zmniejsza o połowę liczbę operacji potrzebnych do wykonania gotowego elementu. To rozwiązanie po pierwsze skraca czas operacji, po drugie pozwala bardziej precyzyjnie zaginać blachę.

Nieustające ulepszenia

Wykrojnik, który wymyślił Grzesiek Fecek pozwala szybsze, łatwiejsze i bardziej precyzyjne zaginanie blach.

Zbyszek Kamiński

- dzięki jego pomysłowi z oznakowaniem talerza zamka THO możemy wykluczyć pomyłki, które zdarzały się przy składaniu zamków ze względu na niewielkie różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami elementów. Trwałe znakowanie na talerzach zamka wykonywane jest numeratorami na prasie, dzięki czemu szybkość składania wałków oraz ich, jakość znacznie się poprawiły.

Waldek Małecki

- wspólnie z kolegami z innego wydziału zmodyfikował metodę wykonania klucza do włazów. Teraz dzięki specjalnej matrycy i stemplowi klucze robi się szybciej - w przeszłości na jednej zmianie robiono ok. 70 kluczy teraz wykonuje się w tym samym czasie ok. 300.

Bartosz Podlaski

- samodzielnie wykonał „stanowisko”, które usprawniło proces produkcyjny wstrzeliwania trzpieni nierdzewnych w blachę elektrody do podstaw transformatorowych SF i rozłączników.

Nieustające ulepszenia

Stanowisko autorstwa Bartosza Podlaskiego usprawniło proces produkcyjny wstrzeliwania trzpieni nierdzewnych w blachę elektrody do podstaw transformatorowych SF i rozłączników.

Damian Słoma

- samodzielnie zmontował skręcone złącze mocujące, dzięki któremu możemy szybciej testować THO RC -27. ©

Nieustające ulepszenia

Joanna Bąk (w środku) zgłosiła usprawnienia w systemie na jednym z wydziałów produkcyjnych. Na zdjęciu z Konradem Zarzyckim i Martą Cierpicą – pracownikami Działu Inżynierii Procesowej.

 
Logo misja wizja

Opracowany zbiór wartości, który obowiązuje w Grupie ZPUE od początku 2016 roku określa, jakie cechy powinni rozwijać w sobie pracownicy, by jeszcze lepiej i efektywniej odpowiadać na potrzeby Klientów. Jak pokazują wyniki racjonalizatorskiego programu „Zmieniamy na lepsze” zaangażowania i kreatywności naszym pracownikom nie brakuje.

 

Student z Energią

Ruszył program współpracy ZPUE z uczelniami technicznymi. Po raz pierwszy działamy w tak dużej skali.

- W ramach realizowanego programu Student z Energią planujemy, że naszą Firmę pozna w ciągu najbliższych kilku miesięcy 1000 studentów z wiodących polskich uczelni technicznych- mówi Paweł Mijas, dyrektor do spraw komunikacji w ZPUE S.A. -Zależy nam, aby nasza Firma znalazła ważne miejsce w świadomości studentów, którzy w krótkim czasie trafią do polskiej gospodarki.

Firma aktywnie współpracuje już z Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Śląską,

zaplanowaliśmy działania z Politechniką Wrocławską i spodziewamy się właśnie grupy studentów z Politechniki Warszawskiej.

- Spotkania w naszych zakładach produkcyjnych to nie wszystko. Zależy nam na przyciągnięciu najlepszych absolwentów, między innymi poprzez programy stażowe, konkursy techniczne, praktyki i programy ambadsadorskie - dodaje Maciek Mikołajek, specjalista w Dziale Rekrutacji i Rozwoju odpowiedzialny za realizację projektu. ©

Student z energią

Studenci Politechniki Śląskiej podczas wizyty w naszej fabryce.


str 7

Magiczny koncert Fundacji „Jesteśmy Blisko” Magiczny koncert Fundacji Jesteśmy Blisko

9 grudnia odbył się IV Wielki Koncert Charytatywny organizowany przez naszą Fundację „Jesteśmy Blisko”.
Tegorocznej muzycznej podróży pod hasłem „Magia pomagania” przyświecał jak zawsze szczytny cel – zbiórka środków pieniężnych na leczenie i rehabilitację chorych dzieci - Mai, Bartoszka i Kamilka.

Koncertowi towarzyszyła niezwykła oprawa i świąteczna atmosfera. Przed Domem Kultury, w którym się odbywał zorganizowano Wioskę Św. Mikołaja, a Restauracja Villa Aromat (firma wchodząca w skład Grupy Koronea) przygotowała dla zmarzniętych gości grzane wino i ciepłe przekąski.

Muzyczne święto

Koncertową sceną zawładnęli świętokrzyscy artyści. Wystąpiło trzynastu wykonawców. Ich muzyczne umiejętności można było podziwiać z widowni, na telebimie przed Domem Kultury,

Magiczny koncert Fundacji Jesteśmy Blisko

a także „na żywo” za pośrednictwem Internetu. Transmisja on-line zgromadziła ponad dwa tysiące osób!

Cel – pomoc niepełnosprawnym

Zebrane środki pokryją roczną rehabilitację trójki małych bohaterów. Szczęśliwi rodzice i opiekunowie chorych maluchów skorzystają z komfortowej domowej opieki fizjoterapeutycznej. Do sukcesu i zebrania potrzebnej kwoty przyczyniły się lokalne firmy oraz mieszkańcy.

Latarnik 2016

Stałym elementem corocznego Koncertu Charytatywnego jest wręczenie statuetki LATARNIKA dla osoby, która swoją postawą oraz zaangażowaniem wyróżnia się spośród innych i jest gotowa bezinteresownie pomagać. Tegoroczną nowością był wybór zwycięzcy – tym razem to nie Zarząd Fundacji, ale ludzie za pośrednictwem głosowania on-line zadecydowali o tym do kogo powędruje nagroda. Ostatecznie Latarnikiem 2016 z ilością ponad 15 tysięcy oddanych głosów został Michał Szafrański, utytułowany, niepełnosprawny

Magiczny koncert Fundacji Jesteśmy Blisko

sportowiec, który swoją postawą i zaangażowaniem w sprawy społeczne aktywizuje innych niepełnosprawnych często odmieniając ich życie. Pan Michał otrzymał wraz ze specjalną statuetką nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł do wykorzystania na cele charytatywne.

"Moim zdaniem wszyscy, którzy starają się dawać dobro powinni czuć się zwycięzcami" – mówił wyraźnie wzruszony laureat dziękując za wyróżnienie i tak ogromne poparcie jego osoby.

 
Jesteśmy Blisko już od 6 lat!
Wydawca i redakcja: ZPUE S.A.,
29-100 Włoszczowa, ulica Jedrzejowska 79C.
Redaktor naczelny: Paweł Mijas
Druk: Drukarnia im. A. Półtawskiego
Włoszczowa, 16.12.2016
Numer 4/2016

Nasza strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich stosowanie oraz na przetwarzanie danych. Dodatkowe informacje