Rotoblok RCW

Rotoblok RCW to rozdzielnica typu metal-enclosed w izolacji powietrznej, dwuczłonowa, w obudowie metalowej zapewniająca wysoką niezawodność zasilania. Konstrukcja charakteryzuje się niewielkimi gabarytami oraz pełnym bezpieczeństwem użytkowania łącznie z łukochronnością.

Opis techniczny

Rozdzielnica Rotoblok RCW Rozdzielnica typu Rotoblok RCW jest dwuczłonową rozdzielnicą wnętrzową w obudowie metalowej wykonanej z blachy ocynkowanej z pojedynczym systemem szyn zbiorczych o izolacji powietrznej. Zestawy konfiguruje się z pojedynczych pól o zróżnicowanym wyposażeniu w oparciu o wyłączniki wysuwne, próżniowe typu VB-4W produkcji ZPUE lub inne. System wbudowanych blokad mechanicznych oraz konfigurowalnych wg potrzeb blokad elektrycznych zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa uniemożliwiając wykonanie błędnych czynności łączeniowych lub otwarcie drzwi pola przed wyłączeniem napięcia i zamknięciem uziemnika. System blokad uniemożliwia błędne czynności łączeniowe, oraz otwarcie drzwi pola rozdzielczego przed wyłączeniem napięcia i zamknięciem uziemnika.

Zalety

Pola rozdzielcze posiadają następujące właściwości:

 • zastosowanie wyłączników wysuwnych umożliwiających ich przestawianie między pozycjami PRACA i TEST przy zamkniętych drzwiach pola,
 • niewielkie gabaryty pól pozwalające na oszczędność miejsca w pomieszczeniu rozdzielni,
 • zastosowanie przegród izolacyjnych i metalowych wydzielających części mogące być pod napięciem od pozostałych obszarów pola,
 • wysoka odporność na korozję uzyskana przez zastosowanie blach ocynkowanych i malowanych proszkowo do konstrukcji rozdzielnicy,
 • zastosowanie bardzo szerokiej gamy aparatury zabezpieczeniowo-sterowniczej, która umożliwia wprowadzenie rozdzielnicy do systemu zdalnego sterowania,
 • wykonanie łukochronne,
 • możliwość prostego rozbudowania rozdzielnicy o kolejne pola.

Dane techniczne

Zgodność z normami:
Rozdzielnica typu Rotoblok RCW spełnia wymagania poniższych norm:

 • PN-EN62271-1 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Cześć1: Postanowienia wspólne”,
 • PN-EN 62271-200 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie”,
 • PN-EN 62271-100 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”.

Rozdzielnica posiada certyfikat Instytutu Elektrotechniki.

Dane tecchniczne
Napięcie nominalne sieci 15 kV
Najwyższe napięcie urządzeń 17,5 kV
Częstotliwość znamionowa / Liczba faz 50 Hz / 3
Znamionowe wytrzymywane napięcie krótkotrwałe częstotliwości sieciowej 42 kV / 48 kV
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe piorunowe 1,2/50 µs 95 kV / 110 kV
Prąd znamionowy ciągły 630-1250 A
Prąd znamionowy  krótkotrwały wytrzymywany do 25 kA (3s)
Prąd znamionowy  szczytowy wytrzymywany do 63 kA
Klasa odporności na wewnętrzne zwarcie łukowe IAC do 16 kA (1s); do 25 kA (0,5s)
Stopień ochrony IP 4X
Warunki eksploatacyjne:
Temperatura otoczenia Wilgotność względna powietrza
- szczytowa krótkotrwała +40oC
- najwyższa średnia w ciągu doby 95%
- najwyższa średnia w ciągu doby +35oC
- najwyższa średnia w ciągu miesiąca 90%
- najwyższa średnia roczna +20oC
- najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu doby 2,2kPa
- najniższa długotrwała +25oC1)
- najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu miesiąca 1,8kPa
Atmosfera w miejscu zainstalowania
brak znaczących zanieczyszczeń solą, parami, pyłami,
dymem, gazami palnymi lub powodującymi korozję
oraz brak oblodzenia, oszronienia i zaroszenia
Wysokość miejsca zainstalowania
do 1000 m n.p.m.2)
Drgania
wibracje, spowodowane przyczynami zewnętrznymi
lub trzęsieniami ziemi pomijalne

Uwaga:

 1. - Pod warunkiem, że producent aparatury kontrolno-pomiarowej i zabezpieczeniowej nie określił inaczej.
 2. - Jeśli wysokość zainstalowania rozdzielnicy jest większa niż 1000 m.n.p.m. poziom izolacji rozdzielnicy powinien zostać skorygowany wskaźnikiem zgodnym z wytycznymi punktu 2.2.1 normy PN-EN62271-1.

Warianty pól

Przekrój boczny i gabaryty:

 

Rotoblok RCW przekroj boczny i gabaryty

 1. Wyłącznik wysuwny
 2. Zespół zabezpieczeń
 3. Przedział obwodów pomocniczych
 4. Korytko kablowe obwodów pomocniczych
 5. Klapa bezpieczeństwa
 6. Izolator przepustowy
 7. Styk tulipanowy
 8. Styk stały
 9. Izolator wsporczy
 10. Przegroda izolacyjna
 11. Przekładnik prądowy
 12. Pojemnościowy dzielnik napięcia
 13. Uziemnik
 14. Przekładnik ziemnozwarciowy (opcja)
 15. Przekładnik napięciowy (opcja)
Pole typu RCW1
Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok RCW - Pole typu RCW1
Widok z frontu
Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok RCW - Pole typu RCW1
Pole typu RCW2
Schemat elektryczny
Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok RCW - PPole typu RCW2
Widok z frontu
Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok RCW - PPole typu RCW2

Pobierz


Pliki AutoCAD Rotoblok RCW

Pliki AutoCAD Rotoblok RCW
 1. Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
 2. Imię i nazwisko / Nazwa firmy(*)
  Proszę wpisać nazwę firmy!
 3. Adres e-mail(*)
  Proszę wpisać adres e-mail!
 4. ReCaptcha
  Zaznacz pole "Nie jestem robotem"
  i wybierz wszystkie zdjęcia, które zawierają obiekt opisany
  w tekście lub przedstawiony na zdjęciu u góry interfejsu
  użytkownika. Następnie kliknij Zweryfikuj. Aby otrzymać
  nowe zadanie, kliknij ikonę ponownego ładowania.

Rozdzielnice SN (średniego napięcia)

 
 

Nasze usługi wymagają plików cookie. Korzystając z nich, zgadzasz się na używanie przez nas tych plików. więcej informacji...