Złącza kablowe, pomiarowe w obudowach z tworzywa termoutwardzalnego

Wysokiej jakości szafy kablowe wykonane z poliestru termoutwardzalnego wzmacnianego włóknem szklanym, firma ZPUE S.A. spełnia wysokie wymagania klientów.

Opis techniczny

zlacza tworzywo

Złącza kablowe produkowane przez firmę ZPUE S. A. wytwarzane są na bazie własnych obudów SKR z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym oraz obudów metalowych. Są one zasadniczymi elementami kablowej sieci elektroenergetycznej nN. W zależności od potrzeb wykorzystywane są do rozdziału energii elektrycznej, pomiaru energii, oraz do zabezpieczenia przed skutkami przeciążeń i zwarć w sieciach kablowych niskiego napięcia. Umożliwiają odejście od trasy kablowej niskiego napięcia i zasilenie odbiorcy przy pomocy wewnętrznej linii zasilającej. Spełniają rolę złączy końcowych czy przelotowych.
ZPUE S.A. posiada w swojej ofercie różnorodną gamę złącz: kablowych, pomiarowych, kablowo-pomiarowych, które powstały przy ścisłej współpracy z Zakładami Energetycznymi. Złącza kablowe, kablowo-pomiarowe, pomiarowe wykonane w oparciu o obudowy termoutwardzalne jak i obudowy metalowe mogą być instalowane na zewnątrz budynków w wersji wolnostojącej z fundamentem, jako przyścienne lub do zamontowania w elewacji budynku.

Dane techniczne

Podstawowe dane znamionowe
Napięcie znamionowe 230/400V
Napięcie znamionowe izolacji 690 V
Prąd znamionowy 630 A
Stopień ochrony IP 44 / IP 55
Odporność na uderzenia mechaniczne IK 10
Klasa izolacji II
Kategoria palności FH 2-40
Odporność na prądy pełzające CTI 600
Kolor standardowy RAL 7035

Charakterystyka

 • modułowa konstrukcja umożliwiająca wymianę uszkodzonych części,
 • konstrukcja pozwalająca na łatwą rozbudowę istniejącego złącza,
 • konstrukcja umożliwiająca podział zarówno w pionie jak i w poziomie na część zakładu energetycznego oraz odbiorcy,
 • optymalna głębokość szafki zapewniająca możliwość zabudowy rozłączników listwowych,
 • możliwość stosowania wzierników oraz drzwiczek inspekcyjnych,
 • stopień ochrony IP 44 / IP 54 w obudowach termoutwardzalnych z możliwością zwiększenia do IP 66 – w obudowach metalowych,
 • materiał przyjazny dla środowiska,
 • skuteczna wentylacja labiryntowa zapobiegająca tworzeniu się skroplin,
 • duża odporność na uderzenia realizowana poprzez zdefiniowanie punktu kontrolowanego przełamania,
 • plastyczność obudów aluminiowych powodująca odkształcenie, a nie pękanie obudowy.

Zgodność z normami

Rozdzielnice nN oraz złącza kablowe produkcji ZPUE S.A. są zgodne z przepisami dyrektyw 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy 93/68/EWG ze zmianami. Zgodność oznaczonych produktów z ww. dyrektywami jest zapewniona przez dotrzymanie wymagań zawartych w następujących normach:

 • PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Postanowienia ogólne;
 • PN-EN 61439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO);
 • PN-EN 60439-4:2008 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych do instalowania na terenach budów (ACS);
 • PN-EN 60439-5:2008 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 5: Wymagania szczegółowe dotyczące zestawów do rozdziału energii w sieciach publicznych;
 • PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP);
 • PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (kod IK);
 • PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego;
 • PN-EN 60695-2-10:2005 Badanie zagrożenia ogniowego. Część 2-10: Metody badań oparte na zastosowaniu rozżarzonego / gorącego drutu. Urządzenie do badania rozżarzonym drutem i ogólny sposób wykonywania prób;
 • PN-EN 62208:2011 Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne.

Przykładowe rozwiązania

Przykładowe rozwiązania wg standardów ENERGIA

P1-RS/LZR/F nr katalogowy EN-5
energia 01
energia 02
energia 03
 
energia 04
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 160 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II
P2-RS/LZV/LZR/F nr katalogowy EN-12
energia 05
energia 06
energia 07
 
energia 08
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 160 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II
KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F nr katalogowy EN-19
energia 09
energia 10
energia 11
 
energia 12
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 630 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II
KRSN-1/7R-NH-2/F nr katalogowy EN-32
energia 13
energia 14
energia 15
 
energia 16
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 630 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II

Przykładowe rozwiązania wg standardów ENEA

ZK1x-1P nr katalogowy E-2
enea 01
enea 02
enea 03
 
enea 04
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy 100 / 160 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II
ZK2-2P nr katalogowy E-4
enea 05
enea 06
enea 07
 
enea 08
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 160 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II

Przykładowe rozwiązania wg standardów TAURON

ZK1e-1P nr katalogowy T-58
tauron 01
tauron 02
tauron 03
 
tauron 04
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy 100 / 160 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II
ZK2a-1P nr katalogowy T-1
tauron 05
tauron 06
tauron 07
 
tauron 08
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 630 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II

Przykładowe rozwiązania wg standardów PGE

ZK3 RBL 2x400A+1x160A/2P KK nr katalogowy PGE-66
pge 01
pge 02
pge 03
 
pge 04
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 630 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II
ZK1 RBK 160A/1P nr katalogowy PGE-40
pge 05
pge 06
pge 07
 
pge 08
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 160 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II

Przykładowe rozwiązania wg standardów RWE

Sz-1 nr katalogowy R-1
rwe 01
rwe 02
rwe 03
 
rwe 04
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 160 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II
ZZ-1 nr katalogowy R-7
rwe 05
rwe 06
rwe 07
 
rwe 08
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 400 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II

Przykładowe rozwiązania wg standardów ZPUE S.A.

ZK1/3PP nr katalogowy 30/10
zpue 01
zpue 02
zpue 03
 
zpue 04
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 630 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II
SZ-2 nr katalogowy R-2
zpue 05
zpue 06
zpue 07
 
zpue 08
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 160 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II
ZP-1 nr katalogowy 17/10
zpue 09
zpue 10
zpue 11
 
zpue 12
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 160 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II
ZKPP nr katalogowy AMI TAURON T-84
zpue 13
zpue 14
zpue 15
 
zpue 16
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 63 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II
ZKPP nr katalogowy AMI PBE-121
zpue 17
zpue 18
zpue 19
 
zpue 20
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 63 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II
ZK1+1P nr katalogowy 23/10
zpue 21
zpue 22
zpue 23
 
zpue 24
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 160 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II

Szafy oświetlenia ulicznego RSOU

RSOU 1 nr katalogowy 32/10
rsou 01
rsou 02
rsou 03
 
rsou 04
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 160 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II
Rozdzielnica String BOX - SCK
rsou 05
rsou 06
rsou 07
 
rsou 08
RSOU 6 nr katalogowy 36/10
rsou 09
rsou 10
rsou 11
 
rsou 12
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 160 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II

Rozdzielnice budowlane RB

RB1 nr katalogowy 38/10
budowlane 01
budowlane 02
budowlane 03
budowlane 04
 
budowlane 05
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 63 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II

Układy SZR

SZR 220A nr katalogowy 40/20
szr 01
szr 02
szr 03
 
szr 04
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 220 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 500 / 690 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II

Pobierz


Pliki AutoCAD złącz kablowych

Pliki AutoCAD złącz kablowych

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Zaznacz pole "Nie jestem robotem"
i wybierz wszystkie zdjęcia, które zawierają obiekt opisany
w tekście lub przedstawiony na zdjęciu u góry interfejsu
użytkownika. Następnie kliknij Zweryfikuj. Aby otrzymać
nowe zadanie, kliknij ikonę ponownego ładowania.

Pliki AutoCAD złącz pomiarowych

Pliki AutoCAD złącz pomiarowych

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Invalid Input

Pliki AutoCAD złącz kablowo-pomiarowych

Pliki AutoCAD złącz kablowo-pomiarowych

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Invalid Input

Pliki AutoCAD złącz kablowych z układem PP

Pliki AutoCAD złącz kablowych z układem PP

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Zaznacz pole "Nie jestem robotem"
i wybierz wszystkie zdjęcia, które zawierają obiekt opisany
w tekście lub przedstawiony na zdjęciu u góry interfejsu
użytkownika. Następnie kliknij Zweryfikuj. Aby otrzymać
nowe zadanie, kliknij ikonę ponownego ładowania.
 
 

Nasza strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich stosowanie oraz na przetwarzanie danych. Dodatkowe informacje