WSB0 header

WSB0

WSB0

Uniwersalny kontroler stanu wkładek bezpiecznikowych nN monitorujący stan zasilania w odpływach rozdzielnic nN wraz z systemem monitorowania MiniLVS.

Główne zalety

 • Kontrola bezpieczników w obwodzie 3-fazowym lub 1-fazowym na podstawie pomiaru napięć przed i za bezpiecznikiem,
 • Lokalna informacja o stanie każdej wkładki bezpiecznikowej za pomocą diod LED zielonej i czerwonej,
 • Zdalna sygnalizacja zbiorcza przepalenia się bezpieczników,
 • Możliwość odstawienia sygnalizacji z danego odpływu,
 • Kompatybilny ze wszystkimi typowymi wkładkami bezpiecznikowymi,
 • Nie wymaga zewnętrznego zasilania,
 • Izolacja 3 kV między wejściem i wyjściem bezpiecznika, między poszczególnymi fazami oraz wyjściem przekaźnikowym,
 • Mały pobór mocy,
 • Integracja wskaźnika z dowolnym modemem GSM/GPRS – zdalne przesyłanie informacji,
 • W połączeniu z uproszczonym systemem MiniLVS pełni nadzór obiektami sieci niskiego napięcia,
 • Zobrazowanie awarii za pomocą urządzeń mobilnych.

Obszar zastosowania

 • Monitoring rozdzielnic dystrybucyjnych nN w Zakładach Energetycznych,
 • Monitoring odpływu rozdzielnic nN w zakładach przemysłowych poprzez istniejącą infrastrukturę,
 • Monitoring stanu zasilania w budownictwie kubaturowym takim jak: biurowce, hotele, szkoły, magazyny, szpitale centra handlowe etc.
 • Kontrola i monitoring wewnętrznej sieci zasilającej w małych i średnich zakładach przemysłowych i produkcyjnych, (powiadomienie SMS’em o stanie zasilania - przepalenie wkładki bezpiecznikowej),
 • Przesyłanie informacji o stanie bezpiecznika do systemu dyspozytorskiego SCADA poprzez łączność GPRS/GSM.
Podstawowe dane znamionowe
Napięcie zasilania z kontrolowanej fazy 230V / 50 Hz
Pobór mocy 3 W
Izolacja między zaciskami wejścia i wyjścia bezpiecznika 3 kV
Wyjście przekaźnikowe  
Maksymalne napięcie 250V AC
Maksymalny prąd 1A dla 250V AC
Stopień ochrony wg PN EN 60529 IP 40 (zaciski IP20)
Komunikacja RS-485 2-żyłowy
Warunki pracy -15oC +70oC
Wykonanie obudowa ABS UL 94-VO

Pobierz

Nasza strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich stosowanie oraz na przetwarzanie danych. Dodatkowe informacje