Rozdzielnica SN RELF Charakterystyka rozdzielnicy
Rozdzielnica SN typu RELF - Charakterystyka rozdzielnicy

Rozdzielnica typu RELF jest przeznaczona do pracy w stacjach rozdzielczych przedsiębiorstw wytwarzających, przesyłających i użytkujących energię elektryczną. Spełnia wymagania norm PN-EN 62271-200 i PN-EN 62271-1, zapewnia stopień ochrony do IP54 dla osłon zewnętrznych i IP2X dla przegród wewnętrznych wg PN-EN 60529. Przeznaczona jest do pracy w warunkach normalnych określonych normą PN-EN 62271-1. Rozdzielnica jest zaprojektowana tak, aby normalna praca, inspekcja, operacje obsługowe mogły być przeprowadzone bezpiecznie. Rozdzielnica jest konstrukcją bezszkieletową, wykonaną z ocynkowanych blach stalowych łączonych przez nitowanie. Ma postać wieloprzedziałowej szafy, której ściany i przegrody tworzą konstrukcję samonośną.W szafie rozdzielnicy wydzielone są przedziały: przyłączowy, szyn zbiorczych, aparatowy z członem wysuwnym oraz przedział obwodów pomocniczych.Drzwi szafy i osłony boczne skrajnych pól (osłony tylne dla wykonania przyściennego) pokryte są lakierem proszkowym w kolorze szarym (RAL 7032) lub innym na życzenie zamawiającego.

Typy pól

Rozdzielnicę można zestawiać z pól o różnych funkcjach. Są to pola:

 1. dopływowe (zasilające) z wyłącznikiem i pomiarem napięcia,
 2. odpływowe (odbiorcze) z wyłącznikiem lub stycznikiem,
 3. sprzęgłowe lewe / prawe lub z odejściem do tyłu, z wyłącznikiem,
 4. sprzęgłowe lewe / prawe lub z odejściem do tyłu, ze zwieraczem,
 5. pomiarowe z możliwością uziemienia szyn zbiorczych,
 6. z rozłącznikiem.

Człon wysuwny rozdzielnicy może być wyposażony w wyłącznik, stycznik, zwieracz, zespół przekładników napięciowych z bezpiecznikami lub blok z bezpiecznikami. Człon wysuwny może zajmować położenia: pracy, próby/odłączenia i rozdzielenia. Dla członu wysuwnego z wyłącznikiem lub stycznikiem zastosowano blokady umożliwiające wykonywanie czynności łączeniowych tylko w położeniu pracy lub próby/odłączenia. Wysunięcie i wsunięcie członu wysuwnego z/do położenia pracy jest możliwe tylko w stanie otwarcia łącznika głównego. Zamknięcie łącznika głównego jest możliwe tylko wtedy, gdy jest on zasilony z obwodów pomocniczych.

Cechy charakterystyczne rozdzielnicy:

 1. izolacja powietrzna,
 2. konstrukcja z blachy ocynkowanej ogniowo, łączonej przez nitowanie bez spawania,
 3. ciągłość pracy podczas serwisu - LSC2B (trzy przedziały obwodu głównego),
 4. wysoki poziom bezpieczeństwa obsługi,
 5. klasyfikacja łuku wewnętrznego IAC AFLR,
 6. blokady i zabezpieczenia przed wykonaniem nieprawidłowych czynności łączeniowych,
 7. opcja wykonania przyściennego (z dostępem do przyłączy tylko od frontu szafy),
 8. bogaty zakres typów pól i aparatów,
 9. możliwość rozbudowy rozdzielnicy o kolejne pola,
 10. łatwa obsługa.

Rozdzielnica zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa obsługi uzyskany przez:

 1. odporność obudowy rozdzielnicy na działanie łuku wewnętrznego,
 2. blokady czynności łączeniowych, oraz otwarcia drzwi,
 3. manewrowanie członem wysuwnym przy zamkniętych drzwiach,
 4. zastosowanie przedziałów, w których przegrody zapewniają stopień ochrony IP2X,
 5. możliwość kontrolowania wzrokowego czynności łączeniowych przez wzierniki,
 6. sygnalizacja napięcia w polach.

Rozdzielnica przystosowana jest do pracy w warunkach normalnych określonych normą PN-EN 62271-1 dla wnętrzowej aparatury rozdzielczej i sterowniczej. Zgodnie z tą normą graniczne warunki środowiskowe pracy rozdzielnicy są następujące:

 • - wysokość zainstalowania n.p.m. do 1000 m
 • - temperatura otoczenia:
  1. maksymalna 40C
  2. średnia w ciągu doby 35o C
  3. najniższa długotrwała -5o C
 • - maksymalna wilgotność względna 95%
 • - atmosfera normalna, niekorozyjna, wolna od zanieczyszczeń.