Rozdzielnica SN Pola Wyłącznikowe SN Pola Sprzęgłowe Pola Sprzęgłowe
Pola wyłącznikowe SN (średniego napięcia) - Pola Sprzęgłowe

Schemat elektryczny Widok z frontu
Schemat elektryczny Widok z przodu
Widok wnetrza z przodu Widok z boku
Widok wnętrza z przodu Widok z boku
Wyposażenie
Poz. Nazwa aparatu Typ Ilość Poz. Nazwa aparatu Typ Ilość
1 Wyłącznik HD4/R / VD4/R / DPI / 3AH6 1 19 Sygnalizacja położenia stanu wyłącznika 1
2 Odłącznik z uziemnikiem dolnym GTR 4 1 20 Przycisk załącz 1
3 Tor szynowy P 40x5
P 40x10
3 21 Przycisk wyłącz 1
8 Przekładnik prądowy współpracujący z zespołem zabezpieczeń REF 610 (Mupasz Compact W03) IP 24/ PP-20W /PP-15W 3 22 Lampki sygnalizacyjne 1
9 Zespół zabezpieczeń REF 610/ Mupasz Compact W03 1 23 Korytko kablowe 1
11 Gniazdo odłącznika 2 24 Maskownica górna 1
12 Gniaydo uziemnika 2 25 Rama nośna 1
13 Okienko inspekcyjne 1 26 Izolator przepustowy 3
14 Okienko umożliwiające podświetlenie latarką w celu sprawdzenia stanu położenia styków podczas awarii oświetlenia 1
15 Tabliczka ostrzegawcza 1
16 Klamki do drzwi 2
17 Przedział obwodów pomocniczych 1
18

Dźwignia awaryjnego ręcznego wyłączania wyłącznika

1

Schemat elektryczny Widok z przodu
Schemat elektryczny Widok z przodu
Widok wnetrza z przodu Widok z boku
Widok wnętrza z przodu Widok z boku
Wyposażenie
Poz. Nazwa aparatu Typ Ilość Poz. Nazwa aparatu Typ Ilość
1 Wyłącznik ISM/TEL 1 19 Sygnalizacja położenia stanu wyłącznika 1
2 Odłącznik z uziemnikiem dolnym GTR 4 2 20 Przycisk załącz 1
3 Tor szynowy P 40x5
P 40x10
3 21 Przycisk wyłączy 1
8 Przekładnik prądowy współpracujacy z zespołem zabezpieczeń REF 610 (Mupasz Compact W03) PP-20W /PP-15W 3 22 Lampki sygnalizacyjne 2
9 Zespół zabezpieczeń REF 610 / Mupasz Compact W03 1 23 Korytko kablowe 1
11 Gniazdo odłącznika 2 24 Maskownica górna 1
12 Gniazdo uziemnika 2 25 Rama nośna 1
13 Okienko inspekcyjne 1 26 Izolator przepustowy 3
14 Okienko umożliwiające podświetlenie latarka w celu sprawdzenia stanu położenia styków podczas awarii oświetlenia 1
15 Tabliczka ostrzegawcza 1
16 Klamka do drzwi 2
17 Przedział obwodów pomocniczych 1
18 Dźwignia awaryjnego ręcznego wyłączania wyłącznika 1

Schemat elektryczny Widok z frontu
Schemat elektryczny - SWS1 (pole sprzęgłowe) Widok z frontu - SWS1 (pole sterowania)
Oznaczenia
1 Odłącznik z uziemnikiem dolnym GTR 4 (GTR 4W),
2a Wyłącznik HD4/R (VD4/R),
2b Wyłącznik ISM/TEL,
3 Tor szynowy,
4 Pojemnościowy dzielnik napięcia,
5 Przekładnik prądowy P-15W lub PP-20W,
6 Zestaw zabezpieczeń typu Mupasz Compact (REF 610, Mupasz 2001),
7 Uchwyt kablowy,
8 Przekładnik prądowy,
9 Przekładnik napięciowy,
10 Podstawa bezpiecznikowa pomiarowa,
11 Tablica obwodów pomocniczych,
12 Izolator przepustowy,
13 Izolator wsporczy.

Schemat elektryczny Widok z frontu
Schemat elektryczny - SWS1/I (pole liniowe) Widok z frontu - SWS1/I (pole sprzegłowe)
Oznaczenia
1 Odłącznik z uziemnikiem dolnym GTR 4 (GTR 4W),
2a Wyłącznik HD4/R (VD4/R),
2b Wyłącznik ISM/TEL,
3 Tor szynowy,
4 Pojemnościowy dzielnik napięcia,
5 Przekładnik prądowy P-15W lub PP-20W,
6 Zestaw zabezpieczeń typu Mupasz Compact (REF 610, Mupasz 2001),
7 Uchwyt kablowy,
8 Przekładnik prądowy,
9 Przekładnik napięciowy,
10 Podstawa bezpiecznikowa pomiarowa,
11 Tablica obwodów pomocniczych,
12 Izolator przepustowy,
13 Izolator wsporczy.