ROK 2018

   
15.02.2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPUE S.A.
31.03.2018 r. - 30.04.2018 r. Okres zamknięty przed publikacją rocznych wyników finansowych
30.04.2018 r. Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 r.
30.04.2018 r. - 30.05.2018 r. Okres zamknięty przed publikacją kwartalnych wyników finansowych
30.05.2018 r. Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 r.
21.06.2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPUE S.A.
29.08.2018 r. - 28.09.2018 r. Okres zamknięty przed publikacją półrocznych wyników finansowych
28.09.2018 r. Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego za I półrocze 2018 r.
30.10.2018 r. - 29.11.2018 r. Okres zamknięty przed publikacją kwartalnych wyników finansowych
29.11.2018 r. Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 r.

Spółka ZPUE S.A. nie będzie publikowała jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r. oraz za II kwartał 2018 r. w oparciu o § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Nasza strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich stosowanie oraz na przetwarzanie danych. Dodatkowe informacje