ROK 2017

   
od 29.03.2017 r. do 28.04.2017 r. Okres zamknięty przed publikacją rocznych wyników finansowych
28.04.2017 r. Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 r
od 30.04.2017 r. do 30.05.2017 r. Okres zamknięty przed publikacją kwartalnych wyników finansowych
30.05.2017 r. Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r.
30.06.2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
od 30.08.2017 r. do 29.09.2017 r. Okres zamknięty przed publikacją półrocznych wyników finansowych
29.09.2017 r. Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.
od 30.10.2017 r. do 29.11.2017 r. Okres zamknięty przed publikacją kwartalnych wyników finansowych
29.11.2017 r. Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.

Spółka ZPUE S.A. nie będzie publikowała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r. oraz za II kwartał 2017 r. w oparciu o § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

Nasze usługi wymagają plików cookie. Korzystając z nich, zgadzasz się na używanie przez nas tych plików. więcej informacji...