ROK 2017

   
29.03.2017 r. - 28.04.2017 r. Okres zamknięty przed publikacją rocznych wyników finansowych
28.04.2017 r. Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 r
30.04.2017 r. - 30.05.2017 r. Okres zamknięty przed publikacją kwartalnych wyników finansowych
30.05.2017 r. Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r.
30.06.2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
16.08.2017 r. - 15.09.2017 r. Okres zamknięty przed publikacją półrocznych wyników finansowych
15.09.2017 r. Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.
26.09.2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
18.10.2017 r. - 17.11.2017 r. Okres zamknięty przed publikacją kwartalnych wyników finansowych
17.11.2017 r. Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.

Spółka ZPUE S.A. nie będzie publikowała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r. oraz za II kwartał 2017 r. w oparciu o § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (...).

Nasze usługi wymagają plików cookie. Korzystając z nich, zgadzasz się na używanie przez nas tych plików. więcej informacji...