Wskaźnik 2017* 2016* 2015* 2014* 2013*
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) -2,10% 6,10% 13,60% 13,14% 16,25%
Stopa zwrotu z aktywów (ROA) -1,01% 3,42% 7,69% 7,35%
9,64%
Rentowność sprzedaży brutto -1,08% 3,93% 8,59%
7,55%
9,07%
Rentowność sprzedaży netto -1,04% 3,06% 6,88%
6,56%
8,68%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) 1,18 1,37 1,5
1,44
1,51
Wskaźnik szybkiej płynności 0,9 1,09 1,18 1,24 1,21
Wskaźnik zadłużenia aktywów 0,52 0,44 0,43 0,37 0,33
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 1,08 0,78 0,77 0,67 0,56

* - Dane skonsolidowane

Nasze usługi wymagają plików cookie. Korzystając z nich, zgadzasz się na używanie przez nas tych plików. więcej informacji...