Zapraszamy do korzystania z naszych usług w zakresie takich prac jak:

 • malowanie proszkowe na nowoczesnych liniach Ideal Line
 • remonty transformatorów - Obróbka szyn miedzianych i aluminiowych
 • usługi monitorowania termowizyjnego budynków i urządzeń.

USŁUGI ELEKTROENERGETYCZNE

SERWIS TRANSFORMATORÓW

 • diagnostyka i naprawy transformatorów rozdzielczych SN/nN
 • pomiary eksploatacyjne i poawaryjne transformatorów
 • badanie oleju elektroizolacyjnego
 • utylizacja transformatorów

TERMOWIZJA

 • oględziny termowizyjne stacji i urządzeń WN/SN/nN
 • oględziny termowizyjne ciepłociągów
 • oględziny termowizyjne budynków mieszkalnych i przemysłowych
 • inne oględziny termowizyjne na życzenie klienta

POMIARY URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH WN I SN

 • pomiary przekładników prądowych i napięciowych
 • pomiary skuteczności zerowania odbiorników
 • pomiar instalacji odgromowych
 • pomiar napięć rażenia
 • pomiar izolacji obwodów nN

BADANIE ELEKTROIZOLACYJNEGO SPRZĘTU BHP

 • badanie rękawic oraz obuwia ochronnego
 • badanie drążków izolacyjnych do 110kV
 • badanie uziemiaczy
 • badanie wskaźników napięcia i uzgadniaczy faz
 • badanie podestów i chodników izolacyjnych

PONADTO WYKONUJEMY

 • przeglądy przekładników prądowych i napięciowych WN
 • awaryjne zasilanie agregatem prądotwórczym

Nasza strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich stosowanie oraz na przetwarzanie danych. Dodatkowe informacje