ZPUE S.A. otwiera nowoczesne Centrum Badawczo - Rozwojowe

We wrześniu otwieramy Centrum Badawczo - Rozwojowe, miejsce tworzenia innowacyjnych produktów i technologii w dziedzinie elektroenergetyki.

We wrześniu otwieramy Centrum Badawczo - Rozwojowe, miejsce tworzenia innowacyjnych produktów i technologii w dziedzinie elektroenergetyki. Zamierzamy tutaj rozwijać swoją ofertę skierowaną do dostawców energii, inwestorów przemysłowych i szeroko rozumianego biznesu.

Zaawansowana jednostka naukowo - badawcza powstaje w wyniku przełomowej rozbudowy i rozwoju istniejącej w strukturach ZPUE sekcji B&R. Dzięki zautomatyzowanym stanowiskom oraz specjalistycznemu oprogramowaniu zamierzamy doskonalić i rozwijać istniejącą ofertę, tworzyć nowe produkty i ulepszać technologie stosowane w procesie ich wytwarzania. Inwestycja jest wsparta kapitałem pochodzącym z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach Działania 2.1 - Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020).

Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego ZPUE o nowoczesną aparaturę zdecydowanie skróci czas projektów i obniży koszt jednostkowy prowadzonych prac badawczych. Oszczędności materiałowe, czasowe i finansowe pozwolą nam na realizację kolejnych, nowatorskich projektów.

 

expopower 01

expopower 01


Nasza strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich stosowanie oraz na przetwarzanie danych. Dodatkowe informacje