ZPUE otworzyło Laboratorium Patronackie na Politechnice Śląskiej

Uroczyste otwarcie pierwszego Laboratorium Patronackiego ZPUE S.A. odbyło się 15 listopada na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej.

Uroczyste otwarcie pierwszego Laboratorium Patronackiego ZPUE S.A. odbyło się 15 listopada na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. Na wyposażeniu laboratorium znalazły się: nowoczesnej generacji aparatura łączeniowa stosowana w sieciach napowietrznych średniego napięcia oraz rozdzielnice niskiego i średniego napięcia.

Przygotowanie urządzeń dla potrzeb dydaktycznych zajęło nam niemal rok. Najnowocześniejsze na Wydziale i jedno z najnowocześniejszych laboratoriów na Uczelni pomoże studentom w zdobywaniu praktycznych doświadczeń. Będą tutaj prowadzone zajęcia laboratoryjne w ramach przedmiotów obowiązkowych na kierunkach Elektrotechnika i Energetyka takich jak: System Elektroenergetyczny; Zakłócenia w układach elektroenergetycznych; Automatyka Elektroenergetyczna; Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa (kryteria zabezpieczeniowa i implementacje obiektowe), Cyfrowa Automatyka Zabezpieczeniowa. Laboratorium Patronackie ZPUE S.A. będzie również wykorzystywane w działalności Studenckiego Koła Naukowego Innowacyjne Technologie Systemów Elektroenergetycznych (itSEE) na Wydziale Elektrycznym.

- Budując laboratorium myśleliśmy przede wszystkim o tym, by zapewnić studentom możliwie jak największą ilość badań i symulacji. Patrząc na konfigurację rozdzielnicy niskiego napięcia, którą stworzyliśmy przy ścisłej współpracy z doktorami Piotrem Rzepką, Tomaszem Bednarczykiem i Pawłem Nandzikiem możemy powiedzieć, że jest to właściwie pulpit laboratoryjny. Układ odbiorów jest tutaj przystosowany do możliwości układów zasilania Politechniki i jest w pełni konfigurowalny. Umożliwia przetestowanie kilku różnych schematów zasilania, a także jest wyposażony w układ automatyki SZR umożliwiający studentom naukę programowania, tego typu układów. Odbiory są również wyposażone w nowoczesne zabezpieczenia, które dadzą możliwość nauki właściwego dobierania nastaw i charakterystyk zabezpieczających. Większość elementów, w które wyposażyliśmy nasza rozdzielnicę umożliwia podłączenie do sieci komputerowej, co pozwala zdalne zarządzanie – mówi Jacek Windys, product manager ds. rozdzielnic niskiego napięcia ZPUE S.A.

 Wyposażenie Laboratorium Patronackiego ZPUE S.A. pozwala na realizację prac naukowo-badawczych oraz osiągnięcie celów dydaktycznych w obszarach:
 • badania i demonstrowania nowoczesnych technik stosowanych i możliwych do stosowania w złożonych układach sieci SN i nn, w tym w sieciach zautomatyzowanych, w sieciach z lokalnymi źródłami wytwórczymi, w sieciach z klastrami energii itd.;
 • badania funkcjonowania nowoczesnych struktur automatyki elektroenergetycznej instalowanych w rozbudowanych układach sieci SN i nn;
 • badania funkcjonowania aparatury sieciowej zdalnie sterowanej instalowanej w głębi zautomatyzowanej sieci SN (reklozer);
 • badania urządzeń elektrycznych rozdzielnic SN i nn, w tym trójfunkcyjnych wyłączników polowych, konwencjonalnych i niekonwencjonalnych przetworników pomiarowych;
 • badania algorytmów zabezpieczeniowych i demonstrowania ważności poprawności doboru nastawień funkcji zabezpieczeniowych determinujących poprawność działania elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej;
 • badania komunikacji między aparaturą sieciową (m.in. zdalna zmiana parametrów funkcji zabezpieczeniowych, odczyt bieżących parametrów, śledzenie aktualnych wartości wielkości kryterialnych oraz wielkości przetworzonych);
 • badania restytucyjnej automatyki elektroenergetycznej (automatyki samoczynnego ponownego załączenia SPZ, automatyki samoczynnego załączenia rezerwy SZR);
 • koordynacji działania automatyki elektroenergetycznej instalowanej w stacjach zasilających i w głębi sieci;
 • badania nowych możliwości nowoczesnej aparatury sieciowej, w tym możliwości adaptacji funkcji pomiarowych i zabezpieczeniowych do zmieniających się warunków pracy sieci;
 • demonstracja złożoności technik wykonawczych nowoczesnych pól rozdzielczych;
 • demonstracja procedur prowadzenia operacji łączeniowych w nowoczesnych polach rozdzielczych, w tym blokad funkcjonalnych, zazbrajania wyłączników, załączania uziemników itd.;
 • demonstracja możliwości zdalnego sterowania i monitorowania nowoczesnych łączników w sieciach SN.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w nasz projekt: pracownikom Uczelni, firmie Mikronika, w szczególności: Zbigniewowi Grzeszczukowi i Krzysztofowi Zaleskiemu oraz pracownikom ZPUE, którzy przyczynili się do powstania Laboratorium. Mamy zamiar je rozwijać. Jesteśmy przekonani, że powstanie tutaj wiele nowatorskich rozwiązań.

laboratorium patronackie zpue


Nasza strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich stosowanie oraz na przetwarzanie danych. Dodatkowe informacje