Misja Przyszłości - II konferencja ZPUE S.A. z cyklu „Nowoczesna energia”

Tegoroczna Konferencja ZPUE odbyła się w Centrum Kongresowym Hotelu Narvil w Serocku. Spotkanie obfitowało w aktualne tematy związane z rynkiem energii i wyzwaniami, jakie stawia przed naszą branżą współczesny świat.

O naszych tegorocznych sukcesach, dalekosiężnych planach i wyzwaniach jakie stoją dzisiaj przed branżą elektroenergetyczną.

01 mTegoroczna Konferencja ZPUE odbyła się w Centrum Kongresowym Hotelu Narvil w Serocku. Spotkanie obfitowało w aktualne tematy związane z rynkiem energii i wyzwaniami, jakie stawia przed naszą branżą współczesny świat. Wzięli w nim udział przedstawiciele spółek dystrybucyjnych, przedsiębiorcy, pracownicy największych polskich zakładów przemysłowych, firm z branży paliwowej, IT, oraz eksperci z dziedziny jakości energii i efektywnych systemów zarządzania energią. Konferencja była doskonalą okazją do zaprezentowania naszych najnowszych, wdrożonych rozwiązania ZPUE S.A. oraz koncepcji, nad którymi obecnie intensywnie pracuje nasz Dział Innowacji. O przyszłości i trendach w przemyśle 4.0 mówił Janusz Petrykowski, prezes zarządu ZPUE S.A., który otworzył spotkanie

– Jesteśmy na progu rewolucji, która zasadniczo zmieni sposób, w jaki żyjemy i pracujemy. W skali zasięgu i złożoności przekształcenie to będzie odmienne od wszystkiego, czego ludzkość obecnie doświadczyła. Czwarta rewolucja przemysłowa będzie miała ogromny wpływ na nasze życie, na biznes i wszystkie gałęzie przemysłu, na współpracę i modele operacyjne na życie przyszłych pokoleń - mówił Janusz Petrykowski.

Prelekcje prowadzili menadżerowie z ZPUE oraz zaproszeni eksperci ze świata nauki. O tym jak efektywnie zarządzać energią w przedsiębiorstwach mówił Mirosław Włas, kierownik Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6, który zachęcał do korzystania z systemu zarządzania energią. O błędach i stratach wynikających z niewłaściwie przeprowadzonych montaży, remontów oraz dobrych praktykach stosowanych w instalacjach energetycznych i właściwym nadzorze eksploatacyjnym opowiadał Wieslaw Jędrzejczyk, Power Quality Expert z firmy Lumen Intelligents System sp. z o.o. Złożony temat jakości energii z punktu widzenia dostawców i odbiorców rozwinął w swojej prezentacji Antoni Różowicz, profesor Politechniki Świętokrzyskiej

– Określenie jakości energii, w odróżnieniu od większości produktów na rynku jest trudne z trzech powodów: właściwości energii elektrycznej - nie można jej ocenić za pomocą zmysłów, samej oceny - poziom jakości energii jest możliwy jedynie przy zapewnieniu ciągłego monitorowania parametrów w przedziałach czasowych ustalonych w procedurach pomiarowych i nieprzewidzianego wpływu obiorców energii, którzy zaburzają jej niektóre parametry – mówił profesor.

Łukasz Nieradko, dyrektor ds. Innowacji w ZPUE S.A. przybliżył uczestnikom konferencji temat elektromobilności i wyzwań, jakie stawia przed branżą elektroenergetyczną dynamiczny rozwój e-mobility. Szeroko rozwinął także koncepcje SPS (Smart Power Station) – inteligentnej stacji transformatorowej ZPUE, która oprócz funkcji rozdzielczo- dystrybucyjnych będzie  jednocześnie magazynem energii, ładowarką samochodów elektrycznych i przyłączem ze źródeł OZE. O potencjale inżynierów i konstruktorów z ZPUE uczestnicy konferencji przekonali się dzięki niezwykle interesującej prezentacji Macieja Napartego, dyrektora ds. rozwoju rynków i Macieja Ogosa, menadżera ds. rozdzielnic średniego napięcia. Panowie na przykładach wybranych realizacji z całego świata (Niemcy, Szwajcaria, Brazylia, Arabia Saudyjska) prezentowali niestandardowe rozwiązania zastosowane w rozdzielnicach średniego napięcia produkcji ZPUE S.A. Andrzej Grzybek, dyrektor ds. projektowania i realizacji w ZPUE S.A. przedstawił system monitorowania Mini Lvs, czyli system zbierania informacji on-line o braku zasilania odbiorców sieci niskiego napięcia. Jak przekonywał monitoring i automatyczne powiadomienia o pracy rozdzielni niskiego napięcia są kluczem do zwiększenia kontroli i efektywnego nadzoru nad siecią nn. Marek Podraza, specjalista ds. elektroenergetyki przemysłowej w Elektrowni Kozienice Enea Wytwarzanie i Jacek Windys, menadżer ds. rozdzielnic niskiego napięcia ZPUE S.A. udowodnili uczestnikom konferencji, że od automatyzacji nie ma odwrotu, a „nowe czasy” niosą ze sobą nowe pomysły, modyfikacje istniejących programów i systemów, jeszcze większą ich integrację, czy wprowadzenie rzeczywistości rozszerzonej.

Zapraszamy na video- relację z naszej tegorocznej Konferencji pod hasłem Misja Przyszłości
Zachęcamy także do obejrzenia wypowiedzi naszych gości, dziękując za ciekawe konkluzje.


Nasza strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich stosowanie oraz na przetwarzanie danych. Dodatkowe informacje