Ogłoszenie Planu Połączenia ZPUE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Włoszczowie oraz ZPUE ELEKTROINSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Raciążu

Zarząd Spółki ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie (adres: ul. Jędrzejowska 79c, 29-100 Włoszczowa) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052770, działając na podstawie art. 500 § 21 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych udostępnia niniejszym bezpłatnie do publicznej wiadomości uzgodniony dnia 08 stycznia 2018 roku Plan Połączenia ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie, jako Spółki Przejmującej oraz ZPUE Elektroinstal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciążu, jako Spółki Przejmowanej.

Plan połączenia: ZPUE S.A. oraz ZPUE Elektroinstal sp. z o.o.Ogłoszenie Planu Połączenia ZPUE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Włoszczowie oraz ZPUE EOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kaliszu

Zarząd Spółki ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie (adres: ul. Jędrzejowska 79c, 29-100 Włoszczowa) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052770, działając na podstawie art. 500 § 21 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych udostępnia niniejszym bezpłatnie do publicznej wiadomości uzgodniony dnia 08 stycznia 2018 roku Plan Połączenia ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie, jako Spółki Przejmującej oraz ZPUE EOP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu, jako Spółki Przejmowanej.

Plan połączenia: ZPUE S.A. oraz ZPUE EOP sp. z o.o.

Nasza strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich stosowanie oraz na przetwarzanie danych. Dodatkowe informacje