Ogłoszenie Planu Połączenia ZPUE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Włoszczowie oraz ZPUE HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Włoszczowie

Zarząd spółki ZPUE spółka akcyjna z siedzibą we Włoszczowie (adres: ul. Jędrzejowska 79C, 29-100 Włoszczowa) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052770, działając na podstawie art. 500 § 21 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych udostępnia niniejszym bezpłatnie do publicznej wiadomości uzgodniony dnia 29 stycznia 2016 roku Plan Połączenia ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, jako Spółki Przejmującej oraz ZPUE HOLDING Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie, jako Spółki Przejmowanej.

Plan połączenia ZPUE SA oraz ZPUE Holding

Ogłoszenie Planu Połączenia ZPUE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Włoszczowie oraz ZPUE SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach

Zarząd spółki ZPUE spółka akcyjna z siedzibą we Włoszczowie (adres: ul. Jędrzejowska 79C, 29-100 Włoszczowa) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052770, działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych udostępnia niniejszym bezpłatnie do publicznej wiadomości uzgodniony dnia 29 stycznia 2016 roku Plan Połączenia ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, jako Spółki Przejmującej oraz ZPUE SILESIA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, jako Spółki Przejmowanej.

Plan połączenia ZPUE SA oraz ZPUE Silesia

Nasze usługi wymagają plików cookie. Korzystając z nich, zgadzasz się na używanie przez nas tych plików. więcej informacji...