Linie napowietrzne STSp
Linie napowietrzne typu STSp produkcji ZPUE S.A.

Opis - STSp

Słupowe Stacje Transformatorowe 20/0,4 kV z transformatorami o mocy do 400 kVA na żerdziach wirowanych o wytrzymałości do 17,5 kN wg opracowania Energolinia Poznań z roku 1997.

Słupowe Stacje transformatorowe STSp

Oznaczenia

Oznaczenia stacji STSp

Dane techniczne

Dane techniczne i dobór elementów

1. Znamionowe napięcie stacji 15/0,4 kV, 20/0,4 kV, (30/0,4 kV)
2. Znamionowe napięcie izolacji 24 kV, 36 kV
3. Rodzaj transformatora Napowietrzny typu np.. TDO, TNOSCT, TNOSPH, TNOSP, TNOSN, TNOSNH
4. Moc i masa transformatora STN STSp(b)
STN -20/100 - do 100 kVA -750 kg
STN -20/250 - 160 - 1250 kg
STN -20/400 - 400 -kVA - 1650 kg
STN -20/630 - 630 kVA - 2150 kg
STS E -20/40 -do 40 kVA - 420 kg
STS - 20/100 -do 100 kVA - 750 kg
STS - 20/250 - 160 - 250 kVA - 1250 kg
STS - 20/400 - 400 kVA - 1650 kg

STSR

STSpb-W
STSR-PO - 20/25 - 25 kVA - 350 kg
STSR - 20/400 - 250-400 kVA - 1500kg
STSR - 20/400 kVA - 2000 kg
630 kVA masa do 3000 kg
STSd
STSd - 20/40 - do 40 kVA -420 kg
STSd - 20/100 - do 100 kVA -750 kg
STSd - 20/250 - 160 - 250 kVA -1250kg

5. Zasilanie stacji SN Linia napowietrzna o napięciu 15 lub 20 (30) kV: z przewodami:
AFL-6 35, 50 lub 70 mm2,
PAS(SAX), BLL-T, BLX-T, AAsXSn, AALXS 35, 50 lub 70 mm2,
Z kablami uniwersalnymi samonośnymi SAXKA,
Excel 3x10/10, Axces 3x70/25,
AHXAMK-WM
Obliczeniowe napręzenia przewodów i żył nośnych kabli
oraz rozpiętości przęseł wg albumów stacji
Linia kablowa o napięciu 15 lub 20 (30)kV z kablami o żyłach Al i Cu
6. Połączenia SN i nN na stacji Przewody i kable - dobór wg tablicy doboru
7. Rozdział obwodów nN W zależności od potrzeb z zastosowaniem:
  1. rozdzielnic nN,
  2. złączy kablowych nN,
  3. szaf oświetleniowych,
  4. rozłączników napowietrznych nN
8. Obwody lini nN Linie napowietrzne z przewodami gołymi AL.
Linie napowietrzne z przewodami izolowanymi AsXSn.
Linie kablowe z kablami YAKY, YKN, YAKXS, YKXS.
9. Obciążenia statyczne stacji Dobór wg schematów obciążeń zawartych w albumach
10. Typy żerdzi STN STSp(b)
Żerdzie wirowane typu E o dł. 8,2; 9; 10,5; 12 m.
i siłach wierzchołkowych 6 - 35 kN
i siłach wierzchołkowych 6 - 35,0 kN
Żerdzie wirowane typu E i EPV o dł. 10,5; 12 m. i siłach wierzchołkowych 6 - 12 kN
STSR STSpb-W
Żerdzie wirowane typu E, ELV i EPV o dł. 8,2; 10,5; 12,0;
13,5 m. i siłach wierzchołkowych 2,5 - 12 kN
Żerdzie wirowane typu E i EM o dł. 10,5; 12; 13,5; 15 m. i siłach wierzchołkowych 12 - 25 kN
STSd
Żerdzie impregnowane drewniane typu
S 8.2, S 12.2 i S 13.2
8 N, 12 S, 12 S+2, 13 S i 13 S+2
11. Izolacja SN Łańcuchy odciągowe - ŁO, ŁO 2, z izolatorami LP-60/5u, LP-45/5u, LP 60/8u
CS70E24 E24, SDI 90.280, HASDI 2545, HASDI 280/970
Zawieszenia przelotowe - LWP-20, z izolatorami LWP8-24,
LWP8/24R, LWP8-24S, R-125N, SDI37, Pi-7024, HASDI 145 111-002
12. Stopień obostrzeń 0°, 1°, 2°, 3°
13. Odłączniki i rozłączniki z uziemnikiem SN RPN III 24/400, THO 24 (36), RUN III 24/4. RUN III 24/4 W, RUN III 24/4-100A
RUN III 36/4 W, RN III 24/4, RN III 24/4 W, RN III 24/4-100A, RN III 36/4 W,
OUN III 24/4 , OUN III 24/4 W ,OUN III 36/4 W,
ON III 24/4 , ON III 24/4 W ,ON III 36/4 W, OUN III 24/4 W
14. Podstawy bezpieczników SN PBNV-20, PBNW-24, PBNW- 30, PBNpV-30
15. Głowice kablowe 3M - QT II, QT II-Pb-N, POLT D 24/1XO, HOTU3, TFTO, EPKT
16. Ograniczniki przepięc SN POLIM-D, AZB, SBK,HE, INZP, ASM, HDA, BOW-DA1
17. Ograniczniki przepięć nN GXO, SE 30 ,BOP, BOP-R, ASA
18. Kondesator nN MKP, MKPg, Modulo, KNK
19. Rodzaj gruntu Średni i słaby
20. Posadowienie stacji
Ustoje betonowe UB, ustoje płytowe UP, U, FP, ustoje prefabrykowane SFP, fundamenty blokowe, ustoje studniowe w kręgach FS, ustoje betonowe FB
STSpb-W 20/630 ustoje studniowe w kręgach dobór wg albumów.
21. Strefy klimatyczne
WI, WII  obciążenie wiatrem,
SI, SII, SIa, SIIa  oraz tereny ze zwiększoną sadzią
Wg PN-75/E
22. Uziemienie stacji Uziemienie ochronne i robocze wspólne - wykonanie 1
Uziemienie ochronne i robocze oddzielne - wykonanie 2
23. Konstrukcje stalowe Cynkowane ogniwo wg PN - EN ISO 1261
Dobór zabezpieczeń SN i połączeń nN stacji
Lp. Wyszczególnienie Moc transformatora [kVA]
25 40 63 100 160 250 400 630
1. Znamionowy prąd[A] transformatora po stronie SN 15kV 0,96 1,54 2,43 3,85 6,16 9,62 15,4 24,3
20kV 0,72 1,16 1,82 2,89 4,62 7,22 11,55 18,2
2. Znamionowy prąd [A] wkładki bezpiecznikowej 15kV 6 10 10 16 16 20 25 40
20kV 6 10 10 10 16 20 20 31,5
3. Znamionowy prąd [A] transformatora po stronie nN 0,42kV 36 58 91 144 231 361 578 910
4. Przekrój [mm2] kabli i przewodów nN
połączenie
transformator
rozdzielnica
YAKY ALYD 4(3)x35 4(3)x95 2[4(3)x120] ---------------- ----------------
YAKXS 4(3)x25 4(3)x70 2[4(3)x95]
YKY 4(3)x25 4(3)x70 2[4(3)x95] 8(6)x(1x150)
YKXS 2[4(3)x120] 8(6)x(1x120) 8(6)x(1x240)
5. Przekrój [mm2] przewodu
ochronno-neutralnego
połączenie
transformator-obwody
napowietrzne lini nN
YAKY ALYD 1x35 1x50 1x120 ---------------- ----------------
YAKXS 1x25 1x35 1x95
YKY 1x25 1x35 1x95 1x120
YKXS 1x25 1x70 1x120 2x(1x120)
Schemat elektryczny
Schemat elektryczny

Schemat elektryczny

 

Schemat elektryczny z dodatkowym zabezpieczeniem przekładników napięciowych SN

Schemat elektryczny

STSp
Sylwetki stacji STSp
Rys - 1
Rys - 2

Sylwetki stacji STSp

Sylwetki stacji STSp

STSp[]/I
STSp[]/II
Rys - 3
Rys - 4

Sylwetki stacji STSp

Sylwetki stacji STSp

STSpo[]/II
STSPp[]

Więcej przykładów znajdziecie Państwo w zakładce Pobierz!

Pobierz
Opis Format Rozmiar
Zakładka do pobrania pdf 1,1 MB [ pobierz ]
Katalog do pobrania pdf 21,5 MB [ pobierz ]
Dodatkowo:
LSN - 120, 240 tom I  pdf 15,38 MB [ pobierz ]
LSNog - 120, 240 tom II  pdf 16,71 MB [ pobierz ]
Album linii napowietrznych SN (THO)  pdf 25,09 MB [ pobierz ]
Album linii napowietrznych SN (RPN, RN)  pdf 19,83 MB [ pobierz ]
Stanowiska słupowe z odłącznikami (Tom I) i zejściami kablowymi SN (Tom II)  pdf 20,95 MB [ pobierz ]