Linie napowietrzne Łączniki napowietrzne Stanowiska słupowe i konstrukcje lini napowietrznych WN, SN, nN
Stanowiska słupowe i konstrukcje lini napowietrznych WN, SN, nN

Zakres i zastosowanie

Stanowiska słupowe i konstrukcje napowietrznych WN, SN, nNPrefabrykowane stanowiska słupów funkcyjnych z żerdzi wirowanych lub drewnianych dostarczone są z zamontowanymi wszystkimi konstrukcjami, elementami napędów łączników napowietrznych, elementami do montażu ograniczników przepięć, wymaganymi uziemieniami, tabliczkami ostrzegawczymi, itp. Ze względu na ryzyko uszkodzenia w trakcie prac przeładunkowych i w czasie transportu przewidziano samodzielny montaż łączników na słupach na miejscu budowy. Konstrukcje stalowe zabezpieczone są przed korozją przez cynkowanie ogniowe zgodnie z normą PN-EN ISO 1461:2000. Wszystkie elementy złączne - śruby, nakrętki, używane do montażu konstrukcji są zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie ogniowe. Ze względu na zbyt niską trwałość wyeliminowano stosowanie cynkowania galwanicznego jako zabezpieczenia antykorozyjnego. Po montażu konstrukcji na budowie, w środowiskach agresywnych, zaleca się dodatkowe malowanie farbami ochronnymi zgodnie z normą PN-79/H-97070. Prefabrykowane stanowiska słupowe wykonywane są zgodnie z przyjętymi do powszechnego stosowania przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej albumami linii napowietrznych.

Wykaz opracowań i albumów

Linie napowietrzne 15-30 kV
z przewodami AFL-6
(35 - 70) na żerdziach
wirowanych E.
Energoprojekt Poznań
1993 P-22505 tom 1-10 LSN/E
Linie napowietrzne średniego
napięcia z przewodami
gołymi AFL 35-70 na żerdziach
drewnianych. Układ
przewodów trójkątny.
PTPIREE, Energolinia Poznań
2001 tom 1-3 LSNd
Linie napowietrzne dwutorowe
średniego napięcia
z przewodami
niepełnoizolowanymi
2x70÷120 mm2
w układzie pionowym
na żerdziach wirowanych
PTPIREE, Elprojekt Poznań
2004 tom 1-3 LSNi 2x70÷120
Linie napowietrzne 15-30 kV
z przewodami AFL-6
(35 - 70) na żerdziach
wirowanych EPV.
Energoprojekt Poznań
1992 P-22529 tom 1-7 LSN/V

Linie napowietrzne średniego
napięcia 15-20 kV
z przewodami niepełnoizolowanymi
przekrojach 50÷120 mm2
w układzie płaskim na żerdziach
wirowanych
PTPIRE, Elprojekt,
Energolinia Poznań
2003 tom 1-8 LSNi 50-120
Linie napowietrzne średniego
napięcia 15-20 kV
z płaskim układem przewodów
gołych 70 i 50 mm2
na pojedynczych żerdziach
wirowanych typu E i EM
Energolinia Poznań
2007 EN-340 tom 1-3
LSN 70(50)
Linie napowietrzne średniego
napięcia z przewodami
AFL 35 -70 na żerdziach
wirowanych
PTPIREE, EL-projekt,
Energolinia Poznań
1996 tom 1-8 LSN/P

Linie napowietrzne średniego
napięcia 15-20 kV
z przewodami AFL 120(70)
na żerdziach wirowanych
El-projekt Poznań
1994 tom 1-4 LSN 120/E
Aktualizacja PTPIREE,
El-projekt Poznań
1998 tom 1-4 LSN 120/E
Linie napowietrzne średnich
napięć15- 30 kV
na żerdziach wirowanychE,
EPV, ŻN, BSW.
Katalog słupów z rozłącznikami
THO (AFL 35 70)
Energolinia Poznań
1997 EN-097 tom 1 LSN/R

Linie napowietrzne średniego
napięcia 15-20 kV
z przewodami gołymi 70 (50)
na żerdziach wirowanych.
Płaski układ przewodów.
PTPIREE, Energolinia Poznań
2000 tom 1-8 LSN 50/E
Linie napowietrzne średnich
napięć na żerdziach
wirowanych. Katalog punktów
pomiarowych (rozliczeniowych) AFL 35-70
Energolinia Poznań
1997 EN-067 tom 1-2 LSN/PR
Linie napowietrzne średniego
napięcia 15-30 kV
na żerdziach ŻN, BSW,
wirowanych E i EPV,
z przewodami gołymi
i izolowanymi.

Linie napowietrzne średniego
napięcia z przewodami
AFL 95-240 na
żerdziach wirowanych
Energolinia Poznań
1998 EN-118 tom 1-2 LSN
240/E
Linie napowietrzne średniego
napięcia 15 - 20 kV
na żerdziach wirowanych.
Album punktów pomiarowych.
PTPIREE, Energolinia Poznań
2008 LSN/PR
Linie napowietrzne średniego
napięcia 15÷30 kV z przewodami
AFL-6 120, 240 mm2
w układzie płaskim i trójkątnym
na żerdziach wirowanych
Energolinia Poznań EN-316 2010
tom 1-2 LSN 120, 240
Linie napowietrzne średniego
napięcia z przewodami
PAS 50-120 na żerdziach
wirowanych. Płaski i pionowy
układ przewodów.
Energolinia Poznań
1998 EN-029 tom 1-6 LSN/PAS
Linie napowietrzne średniego
napięcia 15 - 20 kV
z przewodami gołymi 35(50)
i 70 mm2 na żerdziach
wirowanych z rozłącznikami
sterowanymi radiowo.
PTPIREE, Elprojekt,
Energolinia Poznań
2000 tom 1-3 LSN-os

Linie napowietrzne średniego
napięcia 15-20 kV
z przewodami izolowanymi
35 (50), 70 (120)
na żerdziach wirowanych.
Pionowy i płaski układ
przewodów
Elprojekt Poznań
1996 tom 1-16 LSNi
Linie napowietrzne średniego
napięcia 15-20 kV
z przewodami gołymi w układzie
trójkątnym na żerdziach
wirowanych
PTPIREE, Energolinia Poznań
2002 tom 1-4 LSN 35(50)


Linie napowietrzne
izolowane średniego i niskiego
napięcia na żerdziach
wirowanych i drewnianych-
linie dwu napięciowe
PTPIREE,
Energolinia, Elprojekt Poznań
1996 tom 1-7 LSN/LNN
Linie dwutorowe średniego
napięcia z przewodami
AFL 120 (70) na żerdziach
wirowanych
PTPIREE, Elprojekt Poznań
1995 tom 1-3 LSN 2 x 120/E


Przykłady stanowisk słupowych
Słup K2(2go) LSN 70

K2(2go) LSN 70Słup K2(2go) LSN 70

Słup Ogr LSN 70
Słup Ogr LSN 70Słup Ogr LSN 70
Słup O2(2go) LSN 70
Słup O2(2go) LSN 70Słup O2(2go) LSN 70
Słup OMtg2r LSN 240
Słup OMtg2r LSN 240Słup OMtg2r LSN 240