Linie napowietrzne Łączniki napowietrzne Rozłącznik RPN III S 24/400
Rozłączniki RPN III S 24/400 produkcji ZPUE S.A.

Rozłączniki RPN III S 24/400

Rozłączniki RPN III 24/400 wyposażone są w próżniowe komory gaszeniowe, których trwałość mechaniczna i elektryczna jest nieosiągalna dla innych rozwiązań gaszenia łuku elektrycznego i wynosi 400A przy cos.φ ≥ 0,7. Rozłącznik ma budowę trójbiegunową o wspólnym napędzie dla wszystkich biegunów. Odpowiednio wytrzymała konstrukcja zapewnia dużą niezawodność i trwałość. W aparacie zastosowano izolatory z żywic cykloalifatycznych o doskonałych własnościach mechanicznych i elektrycznych. Zamontowane zaciski prądowe pozwalają na bezpośrednie przyłączenie przewodów roboczych linii elektroenergetycznych o przekroju do 95 mm. Styki główne wykonane zostały z profilowanych płaskowników miedzianych połączonych w sposób nierozłączny przez nitowanie, natomiast zamontowane w miseczkach stabilizacyjnych sprężyny ze stali nierdzewnej zapewniają stałą siłę docisku i bardzo dobre połączenie powierzchni stykowej. Elementy styków są zabezpieczone powierzchniowo poprzez cynowanie, co umożliwia długą pracę i zabezpiecza przez korozyjnym oddziaływaniem środowiska. Styki pomocnicze sterują pracą próżniowych komór gaszeniowych. W czasie gdy aparat jest zamknięty (załączony) prąd płynie równolegle przez styki główne i równoległe. W trakcie otwierania (rozłączania) całość obciążenia płynie przez styki równoległe do momentu osiągnięcia przez styki główne bezpiecznej odległości i otwarcia komór próżniowych.

Zmiany w konstrukcji

Jako lider w sprzedaży urządzeń elektroenergetycznych na polskim rynku, dążymy do ciągłego ulepszania naszych wyrobów, co sprawia, że nasze urządzenia od wielu lat cieszą się ogromną popularnością. Ostatnio nowej wersji doczekał się Rozłącznik RPN III 24/400. Wprowadzone zmiany w budowie rozłącznika mają na celu polepszenie działania, wydłużenie żywotności oraz zwiększenie parametrów aparatu.

Główne zmiany:

 • - Ramię prowadnicy talerzowej,
 • - Komora próżniowa,
 • - Materiał elementów Napędu głowicy,
 • - Sprężyny Napędu głowicy,
 • - Elementy przewodzące

Parametry techniczne komory próżniowej w porównaniu do wcześniej zastosowanej komory.

Nowa komora charakteryzuje się:

 • • większym prądem znamionowym 630A (poprzednia komora 400A). Badania w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie przeprowadzone zostały przy prądzie znamionowym wynoszącym 400A.
 • • większą liczbą cykli łączeniowych 10 000 cykli przy 2 000 cyklach wersji poprzedniej.

Po próbach przeprowadzonych w naszym zakładzie, Rozłącznik został przebadany w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie. W wersji poprzedniej Rozłącznika badania typu wg. normy PN-EN 60265-1:2001 wykonano próby łączeniowe dla aparatu klasy E1. Natomiast w nowym aparacie wykonano cykle łączeniowe dla klasy E3. Ponadto nowa wersja charakteryzuje się większą trwałością mechaniczną wynoszącą 8 000 cykli przy 2 000 cykli w wersji wcześniejszej. Nowa wersja rozłącznika została już przekazana do produkcji seryjnej w połowie kwietnia 2010r.

Widok i wymiary Widok i wymiary Widok i wymiary
 1. Rama rozłącznika
 2. Izolator wsporczy
 3. Styki główne
 4. Styki ruchome
 5. Wspornik ruchomy
 6. Styki równoległa
 7. Próżniowa komora gaszeniowa
 8. Prowadnica talerzowa
 9. Dźwignia napędu rozłącznika
 10. Zacisk przyłączeniowy
 11. Element wahliwy z zaciskiem