Linie napowietrzne Łączniki napowietrzne Odłączniki i odłączniki z uziemnikami
Odłączniki i odłączniki z uziemnikami - ZPUE S.A.

Łączniki napowietrzne - ramowe
Budowa

Odłączniki i odłączniki z uziemnikami

Łączniki są aparatami trójbiegunowymi o wspólnym napędzie. Każdy biegun wyposażony jest w dwa izolatory wsporcze - stały i ruchomy. Łączniki wyposażone mogą być w izolatory porcelanowe, kompozytowe z żywic cykloalifatycznych lub silikonowych w osłonie z gumy HTV. Do izolatorów przytwierdzone są uchwyty z zespołami styków głównych. Styki główne wykonane są z profilowanych płaskowników miedzianych dodatkowo zabezpieczonych poprzez cynowanie. Konstrukcja styków umożliwia ich samonaprowadzanie, oraz zapewnia dużą powierzchnię przylegania i siłę docisku. Bieguny rozłączników wyposażone są w zespoły gaszenia łuku, tzw: styki migowe. Przyłącze linii napowietrznej standardowo pozwala na zamocowanie przewodów elektroenergetycznych aluminiowych z izolacją lub gołych o przekroju 16 - 95 mm2 (wykonanie specjalne umożliwia podłączenie przewodów o przekroju 120 mm2). Elastyczny styk przejmuje skutki zginania na ruchomym biegunie aparatu.

Rozłącznik z uziemnikiem napowietrznym, trujbiegunowy typu RUN III-24/4 P

Łączniki napowietrzne - ramowe

* - Wymiar dotyczy łącznika 36kV

Łączniki napowietrzne - ramowe Łączniki napowietrzne - ramowe
 1. Izolator wsporczy
 2. Rama
 3. Wspornik ruchomy
 4. Styk główny
 5. Styk migowy
 6. Styk uziemnika
 7. Zacisk przyłączeniowy
 8. Mechanizm napędowy
 9. Element mocujący
Łączniki napowietrzne - modułowe
Budowa
Łączniki napowietrzne - modułoweŁączniki składają się z trzech niezależnych biegunów osadzonych na wspólnym wale. Odległość między poszczególnymi biegunami może być regulowana w zakresie 450 - 650 mm. Modułowa budowa aparatu umożliwia montaż poszczególnych elementów - belka nośna, bieguny, napęd - na stanowisku słupowym bez użycia ciężkiego sprzętu. Budowa aparatu umożliwia jego zabudowę na standardowej żerdzi bez dodatkowych konstrukcji wsporczych. Łączniki wyposażone mogą być w izolatory porcelanowe, kompozytowe z żywic cykloalifatycznych lub silikonowych w osłonie z gumy HTV. Styki główne wykonane są z profilowanych płaskowników miedzianych dodatkowo zabezpieczonych poprzez cynowanie. Do izolatorów przytwierdzone są zespoły stykowe wyposażone w rozłącznikach w styki migowe. Bieguny mogą być łożyskowane tulejami mosiężnymi. Przyłącze linii napowietrznej standardowo pozwala na zamocowanie przewodów elektroenergetycznych aluminiowych z izolacją lub gołych o przekroju 16 - 95 mm2 (wykonanie specjalne umożliwia podłączenie przewodów o przekroju 120 mm2). Elastyczny styk przejmuje skutki zginania na ruchomym biegunie aparatu. Konstrukcja aparatów pozwala na rozbudowę pracujących urządzeń o dodatkowe moduły - uziemniki, styki migowe, ograniczniki przepięć lub dodatkowe izolatory - pozwalając na konfigurowanie w zależności od potrzeb.Łączniki mogą być zabudowane w pozycji horyzontalnej (poziomej) lub wertykalnej (pionowej).
Rozłącznik z uziemnikiem, napowietrzny trójbiegunowy RUN III - 24/4 W-K
Łączniki napowietrzne - modułowe

* - Wymiar dotyczy łącznika 36kV

Łączniki napowietrzne - modułowe
Łączniki napowietrzne - ramowe
 1. Konstrukcja nośna
 2. Element stały
 3. Wspornik ruchomy
 4. Styk główny
 5. Styk migowy
 6. Styk uziemnika
 7. Izolator wsporczy
 8. Mechanizm napędowy
 9. Element mocujący
Łączniki napowietrzne - 800 A
Budowa

Łączniki napowietrzne - 800A

Budowa łączników nawiązuje do znanych rozwiązań stosowanych w energetyce od lat. Zmodyfikowany układ stykowy pozwala na zwiększenie zdolności przesyłowych i łączeniowych. Zastosowanie napędowych izolatorów silikonowych eliminuje ryzyko uszkodzeń tego elementu. Blokada wału głównego uniemożliwiająca błędne wykonanie czynności łączeniowych zdecydowanie podnosi bezpieczeństwo obsługi aparatu. Łączniki mogą być wyposażone w izolatory porcelanowe, kompozytowe z żywic cykloalifatycznych lub silikonowych. Zastosowanie elementów stykowych ze stosowanych z powodzeniem od wielu lat aparatów naszej produkcji gwarantuje prawidłową pracę aparatu zarówno pod względem elektrycznym jak i mechanicznym. Aparaty dedykowane dla linii o znacznych przekrojach przewodów - do 240 mm2, mostów szynowych rozdzielni napowietrznych i stacji 110 kV/15 - 24 - 36 kV oraz dla zejść kablowych. Do sterowania łącznikami służą standardowe napędy ręczne produkcji ZPUE S.A.

Rozłącznik z uziemnikiem napowietrznym, trujbiegunowy typu RUN III-24/4 P

Łączniki napowietrzne - 800 A

* - Wymiar dotyczy łącznika 36kV

Łączniki napowietrzne - 800 A
Łączniki napowietrzne - 800 A

* - Wymiar dotyczy łącznika 36 kV

Opis elementów budowy łączników z izolatorami nieruchomymi

Łączniki napowietrzne - 800 A
 1. Styk uziemnika
 2. Izolator napędowy
 3. Styk ruchomy
 4. Styk migowy
 5. Izolator wsporczy
 6. Rama
 7. Blokada mechaniczna łącznika
 8. Mechanizm napedowy łącznika
 9. Mechanizm napędowy uziemnika
 10. Wał główny
Łączniki ramowe - warianty wykonania
Typ aparatu Rys.łącznika i waga Typ aparatu z uziemieniem Rys.łącznika i waga

Odłącznik
ON III 24/4 P(S)(K)

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P(51,5 kg)
S(41,3 kg)
K(47,5 kg)

Odłącznik aparatury z uziemnikiem.
OUN III 24/4 P(S)(K)

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P(53,5 kg)
S(43,3 kg)
K(49,5 kg)

Rozłącznik
RN III 24/4 P(S)(K)

 

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P(51,7 kg)
S(41,5 kg)
K(47,7 kg)

Rozłącznik z uziem.
RUN III 24/4 P(S)(K)

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P(53,7 kg)
S(43,5 kg)
K(49,7 kg)

Odłącznik
ON III 36/4 P(S)(K)

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P (68,7 kg)
S (53,3 kg)
K (59,5 kg)

Odłącznik z uziem.
OUN III 36/4 P(S)(K)

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P (73,3 kg)
S (55,3 kg)
K (64,1 kg)

Rozłącznik
RN III 36/4 P (S)(K)

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P (69,0 kg)
S (53,8 kg)
K (59,8 kg)

Rozłącznik z uziem.
RUN III 36/4 P(S)(K)

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P (73,7 kg)
S (55,7 kg)
K (64,5 kg)

Odłącznik
RN III 36/4 P(S)(K)

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P (80,2 kg)
S (70,0 kg)
K (74,5 kg)

Odłącznik z uziem.
OUN III 24/8 N-P(S)(K)

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P (90,2 kg)
S (78,0 kg)
K (82,5 kg)

Rozłącznik
RN III 36/8 N-P(S)(K)

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P (100 kg)
S (85,0 kg)
K (92,0 kg)

Rozłącznik z uziem.
RUN III 36/8 N-P(S)(K)

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P (108 kg)
S (93,0 kg)
K (98,5 kg)

Łączniki modułowe w wersji podstawowej (Horyzontalne)
Typ aparatu Rys.łącznika i waga Typ aparatu z uziemieniem Rys.łącznika i waga

Odłącznik
ON III 24/4 W-S(K)(P)-H

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P(59,5 kg)
S(49,3 kg)
K(57,5 kg)

Odłącznik z uziemnikiem.
OUN III 24/4 W-S(K)(P)-H

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P(61,5 kg)
S(51,5 kg)
K(58,5 kg)

Rozłącznik
RN III 24/4 W-S(K)(P)-H

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P(61,5 kg)
S(51,5 kg)
K(59,5 kg)

Rozłącznik z uziem.
RUN III 24/4 W-S(K)(P)-H

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P(63,5 kg)
S(53,5 kg)
K(60,0 kg)

Łączniki modułowe w wersji podstawowej (Wertykalnej)
Typ aparatu Rys.łącznika i waga Typ aparatu z uziemieniem Rys.łącznika i waga

Odłącznik
ON III 24/4 W-S(K)(P)-V

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P(59,5 kg)
S(49,3 kg)
K(57,5 kg)

Odłącznik z uziemnikiem.
OUN III 24/4 W-S(K)(P)-V

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P(61,5 kg)
S(51,5 kg)
K(58,5 kg)

Rozłącznik
RN III 24/4 W-S(K)(P)-V

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P(61,5 kg)
S(51,5 kg)
K(59,5 kg)

Rozłącznik z uziem.
RUN III 24/4 W-S(K)(P)-V

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P(63,5 kg)
S(53,5 kg)
K(60,0 kg)

Z konstrukcją pod zabudowę ograniczników przepięć w weresji (Horyzontalnej)
Typ aparatu Rys.łącznika i waga Typ aparatu z uziemieniem Rys.łącznika i waga

Odłącznik
ON III 24/4 o W-S(K)(P)-H

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P(65,5 kg)
S(55,3 kg)
K(63,5 kg)

Odłącznik z uziemnikiem.
OUN III 24/4 o W-S(K)(P)-H

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P(67,5 kg)
S(57,3 kg)
K(65,5 kg)

Rozłącznik
RN III 24/4 o W-S(K)(P)-H

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P(67,5 kg)
S(57,3 kg)
K(65,5 kg)

Rozłącznik z uziem.
RUN III 24/4 o W-S(K)(P)-H

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P(69,5 kg)
S(59,3 kg)
K(67,5 kg)

Z konstrukcją pod zabudowę izolatorów wsporczych w wersji (Horyzontalnej)
Typ aparatu Rys.łącznika i waga Typ aparatu z uziemieniem Rys.łącznika i waga

Odłącznik
ON III 24/4 i W-S(K)(P)-H

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P(65,5 kg)
S(55,3 kg)
K(63,5 kg)

Odłącznik z uziemnikiem.
OUN III 24/4 i W-S(K)(P)-H

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P(67,5 kg)
S(57,3 kg)
K(65,5 kg)

Rozłącznik
RN III 24/4 i W-S(K)(P)-H

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P(67,5 kg)
S(57,3 kg)
K(65,5 kg)

Rozłącznik z uziem.
RUN III 24/4 i W-S(K)(P)-H

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P(69,5 kg)
S(59,3 kg)
K(67,5 kg)

Z konstrukcją pod zabudowę ograniczników przepięć w wersji (Wertykalnej)
Typ aparatu Rys.łącznika i waga Typ aparatu z uziemieniem Rys.łącznika i waga

Odłącznik
ON III 24/4 o W-S(K)(P)-V

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P(65,5 kg)
S(55,3 kg)
K(63,5 kg)

Odłącznik z uziemnikiem.
OUN III 24/4 o W-S(K)(P)-V

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P(67,5 kg)
S(57,3 kg)
K(65,5 kg)

Rozłącznik
RN III 24/4 o W-S(K)(P)-V

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P(67,5 kg)
S(57,3 kg)
K(65,5 kg)

Rozłącznik z uziem.
RUN III 24/4 o W-S(K)(P)-V

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P(69,5 kg)
S(59,3 kg)
K(67,5 kg)

Z konstrukcją pod zabudowę izolatorów wsporczych w wersji (Wertykalnej)
Typ aparatu Rys.łącznika i waga Typ aparatu z uziemieniem Rys.łącznika i waga

Odłącznik
ON III 24/4 o W-S(K)(P)-V

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P(65,5 kg)
S(55,3 kg)
K(63,5 kg)

Odłącznik z uziemnikiem.
OUN III 24/4 o W-S(K)(P)-V

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P(67,5 kg)
S(57,3 kg)
K(65,5 kg)

Rozłącznik
RN III 24/4 o W-S(K)(P)-V

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P(67,5 kg)
S(57,3 kg)
K(65,5 kg)

Rozłącznik z uziem.
RUN III 24/4 o W-S(K)(P)-V

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P(69,5 kg)
S(59,3 kg)
K(67,5 kg)

Z komorami powietrznymi 100A (Horyzontalnej)
Typ aparatu Rys.łącznika i waga Typ aparatu z uziemieniem Rys.łącznika i waga

Rozłącznik
RN III 24/4-100A W-S(K)(P)-H

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P(63,5 kg)
S(53,3 kg)
K(61,5 kg)

Rozłącznik z uziem.
RUN III 24/4-100A W-S(K)(P)-H

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P(65,5 kg)
S(55,5 kg)
K(62,0 kg)

Z komorami powietrznymi 100A w wersji (Wertykalnej)
Typ aparatu Rys.łącznika i waga Typ aparatu z uziemieniem Rys.łącznika i waga

Rozłącznik
RN III 24/4-100A W-S(K)(P)-V

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P(63,5 kg)
S(53,3 kg)
K(61,5 kg)

Rozłącznik z uziem.
RUN III 24/4-100A W-S(K)(P)-V

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P(65,5 kg)
S(55,5 kg)
K(62,0 kg)

Z konstrukcją pod zabudowę ograniczników przepięć w wersji (Horyzontalnej)
Typ aparatu Rys.łącznika i waga Typ aparatu z uziemieniem Rys.łącznika i waga

Rozłącznik
RN III 24/4-100A W-S(K)(P)-H

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P(69,5 kg)
S(59,5 kg)
K(67,5 kg)

Rozłącznik z uziem.
RUN III 24/4-100A W-S(K)(P)-H

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P(71,5 kg)
S(61,3 kg)
K(69,5 kg)

Z konstrukcją pod zabudowę ograniczników przepięć w wersji (Wertykalnej)
Typ aparatu Rys.łącznika i waga Typ aparatu z uziemieniem Rys.łącznika i waga

Rozłącznik
RN III 24/4-100A o W-S(K)(P)-V

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P(69,5 kg)
S(59,5 kg)
K(67,5 kg)

Rozłącznik z uziem.
RUN III 24/4-100A o W-S(K)(P)-V

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P(71,5 kg)
S(61,3 kg)
K(69,5 kg)

Dla 36 kV w wersji podstawowej (Horyzontalnej)
Typ aparatu Rys.łącznika i waga Typ aparatu z uziemieniem Rys.łącznika i waga

Odłącznik
ON III 36/4 W-S(K)(P)-H

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P(64,0 kg)
S(54,3 kg)
K(62,5 kg)

Odłącznik z uziemnikiem.
OUN III 36/4 W-S(K)(P)-H

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P(66,5 kg)
S(56,5 kg)
K(63,5 kg)

Rozłącznik
RN III 26/4 W-S(K)(P)-H

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P(66,5 kg)
S(56,5 kg)
K(64,5 kg)

Rozłącznik z uziem.
RUN III 36/4 W-S(K)(P)-H

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P(68,5 kg)
S(58,5 kg)
K(65,0 kg)

Dla 36kV z konstrukcja pod zabudowę ograniczników przepięć w wersji (Horyzontalnej)
Typ aparatu Rys.łącznika i waga Typ aparatu z uziemieniem Rys.łącznika i waga

Odłącznik
ON III 36/4 o W-S(K)(P)-H

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P(73,5 kg)
S(64,8 kg)
K(72,5 kg)

Odłącznik z uziem.
OUN III 36/4 o W-S(K)(P)-H

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P(76,5 kg)
S(67,3 kg)
K(75,0 kg)

Rozłącznik
RN III 36/4 o W-S(K)(P)-H

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P(77,5 kg)
S(66,0 kg)
K(75,0 kg)

Rozłącznik z uziem.
RUN III 36/4 o W-S(K)(P)-H

Łączniki ramowe - Rysunek i waga

P(79,5 kg)
S(68,5 kg)
K(77,5 kg)