WST 20/630

Parametry techniczne, schemat elektryczny, materiały do pobrania, opis kontenerowej stacji transformatorowej typu WST 20/630 produkcji ZPUE S.A.

Charakterystyka

Warianty stacji transformatorowych

Na stronie prezentowane są tylko przykładowe rozwiązania stacji kontenerowych.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz zespołowi wykwalifikowanych inżynierów jesteśmy w stanie przygotować rozwiązania wykonane zgodnie z indywidualnymi potrzebami nawet najbardziej wymagających klientów. Zrealizowaliśmy dostawy dla takich kontrahentów jak: PGE, TAURON, ENERGA, ENEA, RWE, PKP Energetyka, KGHM, KWB Bełchatów, ČEZ, EON, RWE, Alstom oraz wielu innych.

Stacja typu WST 20/630 "Słup ogłoszeniowy"

Widok ogólny stacji typu WST 20/630
Widok ogólny stacji typu WST 20/630
Bryła komory transformatora stacji typu WST 20/630
Bryła komory transformatora stacji typu WST 20/630
Bryła komory rozdzielnic SN i nN stacji typu WST 20/630
Bryła komory rozdzielnic SN i nN stacji typu WST 20/630

Schemat standardowej stacji typu WST 20/630

Schemat standardowej stacji typu WST 20/630

Uwaga:

  1. Kolorem czerwonym oznaczono wyposażenie opcjonalne stacji. Więcej na temat doboru rozdzielnic i ich wyposażenia można znaleźć w kategoriach rozdzielnic nN i SN.
  2. Przy zastosowaniu rozdzielnicy SN 4-polowej  w rozdzielnicy nN można zabudować  maksymalnie 6 sztuk  rozłączników gr. 1-3.
  3. Posadowienie stacji według indywidualnego projektu oraz dokumentacji powykonawczej.

Możliwości konfiguracyjne

  Typ ilość pól SN
(odpływów nN)
Rozdzielnica SN  TPM do 4
Rozdzielnica nN RN-W do 10*
Moc transformatora do 630 kVA
Klasa obudowy - 20

Masa

bryła główna: 3 600 kg
dach betonowy: 5 200 kg
komora transformatora 5 100 kg
dach betonowy 1 500 kg
dach metalowy: 350 kg
powierzchnia użytkowa: 4,46 m2

Lokalizacja stacji ze względu na ochronę przeciwpożarową

Lokalizację stacji należy realizować zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) lub lokalnymi przepisami.
Poszczególne przypadki usytuowania stacji należy rozpatrywać indywidualnie i skonsultować się z ZPUE S.A. lub z uprawnionymi służbami (opinia p.poż. wydawana przez inspektora ds. zabezpieczenia przeciwpożarowego).

Małogabarytowa stacja transformatorowa w obudowie betonowej typu WST 20/630

 
 

Nasza strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich stosowanie oraz na przetwarzanie danych. Dodatkowe informacje