Wykonania specjalne stacji MRw-b

Parametry techniczne, schemat elektryczny, materiały do pobrania, opis specjalnych wykonań stacji transformatorowych typu MRw-b produkcji ZPUE S.A.

Charakterystyka

Warianty stacji transformatorowych

Na stronie prezentowane są tylko przykładowe rozwiązania stacji kontenerowych.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz zespołowi wykwalifikowanych inżynierów jesteśmy w stanie przygotować rozwiązania wykonane zgodnie z indywidualnymi potrzebami nawet najbardziej wymagających klientów. Zrealizowaliśmy dostawy dla takich kontrahentów jak: PGE, TAURON, ENERGA, ENEA, RWE, PKP Energetyka, KGHM, KWB Bełchatów, ČEZ, EON, RWE, Alstom oraz wielu innych.

Stacja jednotransformatorowa

Widok ogólny stacji jednotransformatorowej
Widok ogólny stacji jednotransformatorowej
Widok z góry stacji jednotransformatorowej
Widok z góry stacji jednotransformatorowej

Stacja dwutransformatorowa

Widok ogólny stacji dwutransformatorowej
Widok ogólny stacji dwutransformatorowej
Widok z góry stacji dwutransformatorowej
Widok z góry stacji dwutransformatorowej

Przykład stacji z żaluzjami p.poż i transformatorem dużej mocy (2000 kVA)

Widok ogólny stacji z żaluzjami p.poż i transformatorem dużej mocy
Widok ogólny stacji z żaluzjami p.poż i transformatorem dużej mocy
Widok z góry stacji z żaluzjami p.poż i transformatorem dużej mocy
Widok z góry stacji z żaluzjami p.poż i transformatorem dużej mocy

Wymiary obudów betonowych

b - długość [mm]   a - szerokość [mm]
  2350 2450  2600 3000  3560
4200 + + + +  
4700 + + + +  
4760         +
 5400 + + + +  
 5460          +
 6100   + + +  
 6600   + + +  
 7100   + + +  
 8100   + + +  
 grubość ścianki [mm]  90/120 3.* 90/120 3.* 90/120 3.* 90/120 3.* 120

Uwaga:

  1. Możliwe wykonanie stacji w wariancie lustrzanym.
  2. Obudowa ze ścianami o grubości 120 mm może być wykonana z tylną i bocznymi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego - REI 120.
  3. *W tabeli podano obudowy o grubości ścianek 90 mm. W przypadku obudów o grubości ścianek 120 mm do zewnętrznych gabarytów obudowy należy dodać 60 mm.

Dane techniczne

Parametry stacji
   Rozdzielnica
   SN nN
Ur - Napięcie znamionowe do 36 kV do 1000 V
Ir - Prąd znamionowy ciagły do 4000 A do 6300 A
IK - Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 40 kA (3s) do 105 kA (1s)
IP - Prąd znamionowy szczytowy  wytrzymywany do 100 kA do 231 kA
fr - Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
 Maksymalna moc transformatora do 4000 kVA
 Stopień ochrony IP23D do IP43 (IP54)

Stacje zostały przebadane w zakresie obowiązujących norm w akredytowanych laboratoriach europejskich.

Zgodność z normami

  • PN-EN 62271-202 - Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie;  + normy związane

Lokalizacja stacji ze względu na ochronę przeciwpożarową

Lokalizację stacji należy realizować zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) lub lokalnymi przepisami.
Poszczególne przypadki usytuowania stacji należy rozpatrywać indywidualnie i skonsultować się z ZPUE S.A. lub z uprawnionymi służbami (opinia p.poż. wydawana przez inspektora ds. zabezpieczenia przeciwpożarowego).

 
 

Nasza strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich stosowanie oraz na przetwarzanie danych. Dodatkowe informacje