MRw-bS

Parametry techniczne, schemat elektryczny, materiały do pobrania, opis kontenerowej stacji transformatorowej typu MRw-bS 20/2x630-9 produkcji ZPUE S.A.

Charakterystyka

MRw bSNiejednokrotnie bardzo skomplikowane projekty składające się z dużej ilości urządzeń rozdzielczych SN / nN, transformatorów, agregatów prądotwórczych itp. nie mieszczą się w nawet największych bryłach (8160mm x 3060mm). Firma ZPUE S.A. jako jedna z niewielu na rynku posiada w swej ofercie system łączenia typowych kontenerów betonowych funkcjonujący pod nazwą „MRw-bS ”przygotowanych do indywidualnych adaptacji oraz potrzeb klientów.
W celu ograniczenia kosztów inwestycji przy obiektach o dużym zapotrzebowaniu na moc zainstalowaną, mogą być stosowane stacje piętrowe „MRw-bSP”.

Zaletą takich stacji jest skondensowanie dużej mocy jednostek transformatorowych na małej powierzchni zabudowy. Na stronie prezentowane są tylko przykłady wyprodukowanych stacji. Możliwe jest wykonanie wielu innych rozwiązań pod indywidualne potrzeby. Między innymi stacje z kilkoma transformatorami o mocy do 4000 kVA, stacje z agregatami o mocy 2000 kVA.

Stacja typu MRw-bS 20/2x630-9

MRw bS 20 2x630 9 rzut

Stacja typu MRw-bS 20/2x1250-12

MRw bS 20 2x1250 12 rzut

Stacja typu MRw-bS 20/4x1250-16

MRw bS 20 4x1250 16 rzut

Stacja piętrowa typu MRw-bSP 20/2x2500-6

MRw bSP
Parter stacji piętrowej typu MRw-bSP 20/2x2500-6
MRw bSP rzut parter
Piętro stacji piętrowej typu MRw-bSP 20/2x2500-6
MRw bSP rzut pietro

Dane techniczne

Parametry stacji
   Rozdzielnica
   SN nN
Ur - Napięcie znamionowe do 36 kV do 1000 V
Ir - Prąd znamionowy ciagły do 4000 A do 6300 A
IK - Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 40 kA (3s) do 105 kA (1s)
IP - Prąd znamionowy szczytowy  wytrzymywany do 100 kA do 231 kA
fr - Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
 Maksymalna moc transformatora do 4000 kVA
 Stopień ochrony IP23D do IP43 (IP54)

Stacje zostały przebadane w zakresie obowiązujących norm w akredytowanych laboratoriach europejskich.

Zgodność z normami

  • PN-EN 62271-202 - Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie;  + normy związane

Lokalizacja stacji ze względu na ochronę przeciwpożarową

Lokalizację stacji należy realizować zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) lub lokalnymi przepisami.
Poszczególne przypadki usytuowania stacji należy rozpatrywać indywidualnie i skonsultować się z ZPUE S.A. lub z uprawnionymi służbami (opinia p.poż. wydawana przez inspektora ds. zabezpieczenia przeciwpożarowego).

Stacje w obudowie betonowej typu MRw-bS

 
 

Nasza strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich stosowanie oraz na przetwarzanie danych. Dodatkowe informacje